Sisäinen auditointi

Sisäinen auditointi on tehokas yrityksen kehittämisen työkalu. Sisäinen auditointi on läpileikkaus yrityksen toimintaan ja kehityskohteisiin. Sen pohjalta yrityksen on helpompi hahmottaa tarvittavat toimenpiteet ja toteuttaa toimintasuunnitelma, joka keskittyy olennaiseen ja jonka toteuttamista on helppo seurata.

Standardit velvoittavat tekemään sisäisiä auditointeja

Sisäisten auditointien toteuttaminen on myös standardien vaatimus. Niin ISO 9001-, ISO 14001-, kuin ISO 45001-standardikin velvoittavat yrityksiä tekemään tietyin aikavälein toistuvia sisäisiä auditointeja, joilla se voi määritellä johtamisjärjestelmän olevan organisaatiota koskevien vaatimusten ja standardien mukainen.

Yrityksen prosesseihin ja toimintaan jalkautettu sisäisten auditointien suunnitelma varmistaa tietoisuuden, hyvien käytänteiden ja kehittämiskulttuurin leviämisen koko organisaatioon. Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan myös johtamisjärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon tehokkuutta ja jatkuvan parantamisen periaatteiden toteuttamista.

Sisäisen auditoinnin suorittaminen ja auditointisuunnitelmat

Protect auttaa yrityksiä sisäisen auditoinnin suunnitelmien tekemisessä sekä myös toteuttaa sisäisiä auditointeja yritysten kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Sisäiset auditoinnit on helppo toteuttaa PRO24 Toiminnan arviointi -moduulilla. Samaan sähköiseen järjestelmään voidaan rakentaa yrityksen sisäisten auditointien käytännöt ja seurata määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen tilannetta. Auditoinneista on järjestelmän kautta helppo raportoida eri organisaatiotasoille ja myös ulkopuolisille tahoille.

Lue lisää onnistuneen sisäisen auditoinnin laatimisesta.