HSEQ-asiantuntijapalvelut

Ympäristöjohtaminen

Protect tarjoaa yrityksille asiantuntijatukea ympäristöturvallisuuden ja vastuullisuuden johtamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Teemme yrityksille nykytilan arviointeja, rakennamme ISO 14001 -standardiin perustuvia ympäristöjohtamisjärjestelmiä, sisäisiä auditointeja, tuemme ja koulutamme johtoa ja prosessien omistajia. Tarvittaessa voimme toimia yritykselle myös ympäristöpäällikkönä.

Ympäristölainsäädännön ja yrityksen toimintaympäristön asettamat rajoitteet sekä yrityksen itselleen ja sidosryhmilleen määrittelemät tavoitteet asettavat yrityksille vaatimuksia, joilla halutaan minimoida ympäristöön haittaa aiheuttavat suorat ja välilliset vaikutukset. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme siihen, että ympäristöasiat ja vastuullisuus saadaan näkyviksi ja konkreettisiksi toimiksi yrityksen arkeen.

Palveluita voi ostaa joko projektiperusteisesti tai jatkuvana asiantuntijapalveluna. Asiantuntijapalvelut voivat olla nykytilan arviointia, erilaisten kokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista, tavoitteiden ja mittareiden rakentamista tai pitkäjänteistä ympäristö- ja vastuullisuusasiakirjojen ylläpitoa, johdon sparrausta ja jatkuvaa parantamista. Annamme tukeamme sekä kirjallisten dokumenttien suunnittelussa ja laatimisessa että käytännön toimien konkreettisessa kehittämisessä ja ohjaamisessa.

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden hallinta tuo yritykselle säästöjä kestävästi suunniteltujen ratkaisujen ja ennaltaehkäisyn kautta. Konkreettisia kustannussäästöjä saavutetaan esim. jätteiden määrää vähentämällä, hankintaprosessien kehittämisellä sekä energiankäytön ja liikkumisen tehostamisen kautta. Vastuullisuudesta huolehtiminen on puolestaan kilpailuetu, sillä vastuullisesti toimiva yritys houkuttelee sekä asiakkaita, että ammattitaitoista henkilöstöä puoleensa.

Yrityksen toiminnan kannalta ympäristölupiin liittyvien vaatimusten noudattaminen voi olla yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittistä – jos toiminta ei täytä vaatimustasoa, liiketoiminta voidaan keskeyttää. Ympäristölainsäädännön mukaan yrityksen tule määritellä ympäristövastaavalle pätevyystaso, joka tulee täyttyä. Organisaation ulkopuolinen asiantuntija voi toimia tällöin yrityksen ympäristövastaavana tai -päällikkönä.

Asiantuntijamme tuntevat ajantasaisen lainsäädännön ja auttavat oikeanlaisten menetelmien ja asiakirjojen luomisessa sekä toimien jalkauttamisessa käytäntöön. Asiakkaamme saavat ympäristö- ja vastuullisuusasioihin perehtyneiden asiantuntijoiden lisäksi käyttöönsä koko Protectin asiantuntijatiimin. Takaamme asiakkaillemme palveluiden jatkuvan saatavuuden.

Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote

Tutustu alla oleviin palvelumalleihimme ja kysy lisää HSEQ-asiantuntijapalveluista

Nykytilan arviointi

Tarjoamme nykytilan arviointia vaatimustenmukaisuuden selvittämiseksi. Arviointi sisältää valitun näkökulman mukaisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, poikkeamaraportin ja ehdotukset korjaaviksi toimenpiteeksi. Arviointiin voidaan toteuttaa tarpeen mukaan etäneuvotteluna tai asiakkaan luona. Yleensä arviointiin liittyy kohdekierros asiakkaan tiloissa.

Nykytilan arviointi on hyvä menetelmä, kun halutaan selvittää, mihin resurssit kannattaisi suunnata ensimmäisenä. Myöhäisemmässä vaiheessa se voi olla osa sisäisten auditointien suunnitelmaa.

Projektityyppiset asiantuntijapalvelut (esimerkkejä)

  • ISO 14001:2015 mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmä
  • Ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien arviointi
  • Jätehuolto- ja materiaalien hallintasuunnitelma
  • Kestävän kehityksen ohjelma
  • Yritysvastuun nykytilan arviointi
  • Vastuullisuusohjelma
  • Vastuullisuusviestintäsuunnitelma
  • Olennaisuusanalyysi

Kumppanuus ja kehittäminen (jatkuva sopimus)

Ylläpidämme, kehitämme ja pidämme huolen vaadittujen asiakirjojen päivityksestä jatkuvan sopimuksen avulla.  Jatkuvassa kumppanuussuhteessa määritellään vastuualueet, tarvittavien palveluiden määrä ja arvioidaan käytettävien tuntien määrä, josta muodostuu palvelun hinta.

Ympäristöpäällikköpalvelut

Protectin asiantuntija voi toimia yrityksenne ympäristöpäällikkönä. Lue lisää ulkoistetuista päällikköpalveluistamme.