Asiakirjojen laatiminen

Laadimme yrityksille ja organisaatioille erilaisia johtamiseen liittyviä asiakirjoja. Useimmiten asiakirjan laatimisen lähtökohtana on lain vaatimustenmukaisuuden täyttäminen, mutta yhä enemmän asiakirjoja laaditaan myös osana yrityksen omaa varautumista sekä yrityksen johtamisjärjestelmän määrittelemänä.

Protectilla asiakirjan laatiminen etenee sujuvasti ja tekemisessämme näkyvät toistot, kokemus ja asiantuntemus. Laadimme asiakirjat aina asiakkaan tarpeet, olosuhteet ja tavoitteet huomioon ottaen. Tavoitteenamme on, että asiakirjat laaditaan lähtökohtaisesti asiakasta varten – viranomaisten ja standardien vaatimukset täyttäen. Tämän näkökulman kautta asiakas saa sekä viranomaista varten tarvittavan asiakirjan että yrityksen toimintaa aidosti kehittävää ja poikkeamatilanteiden ennakointia parantavaa tietoa.

Huolellisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden laaditut asiakirjat helpottavat laadun, turvallisuuden, ja johtamisen kehittämistä, seurantaa ja ylläpitoa myös tulevina vuosina.

Asiakirjojen laatiminen yhdessä Protectin asiantuntijan kanssa on erinomainen mahdollisuus kehittää yrityksen johtamiskulttuuria. Prosessin aikana vastuuhenkilöillä on mahdollisuus keskustella ja puntaroida asiantuntijoiden kanssa erilaisia laatuun, turvallisuuteen ja johtamiseen liittyviä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.

Me haluamme todistaa prosessimme kautta, että asiakirjat eivät ole pelkkä paperi, vaan niiden kautta yrityksen johto ja henkilökunta saavat aitoa hyötyä myös käytännön toimiin.

Päivitä yrityksesi asiakirjat ja ota yhteyttä!

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan kohdekierroksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi kohdekierroksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.
Asiakirjat laaditaan lähtökohtaisesti asiakasta varten – viranomaisten ja standardien vaatimukset täyttäen