Tilaluokituspiirros

Räjähdyssuojausasiakirjan liitteenä tulee olla tilaluokituspiirrokset, joista käy ilmi tilaluokittelun tulokset taso- ja leikkauspiirustuksina. Hyvin laaditusta tilaluokituspiirroksesta käy ilmi sekä tilaluokat että niiden laajuudet, kuin räjähdysvaaran aiheuttavien kemikaalien kaasuryhmät, syttymislämpötilat ja lämpötilaluokat laitevalintojen tueksi.

Protect toteuttaa laadukkaat tilaluokituspiirrokset asiakkaan kohteen mukaisin periaatepiirroksin tai asiakkaan toimittamiin pohja-, leikkaus, prosessilaitteistopiirustuksiin.

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.