Code of Conduct | Eettinen ohjeistus

Code of Conduct on yrityksen eettinen ohjenuora, jonka kautta yritys välittää tietoa vastuullisuuskäytännöistään paitsi omalle henkilöstölleen, myös kaikille muille sidosryhmille. Code of Conduct auttaa yritystä toimimaan vakuuttavasti ja turvallisesti kaikilla ekosysteeminsä osa-alueilla ja ohjaa sekä yrityksen johdon ja työntekijöiden toimintaa kohti asetettuja vastuullisuustavoitteita.

Code of Conduct -dokumenti laatiminen pitää sisällään seuraavat vaiheet:

  • Aloitustapaaminen, jossa käydään läpi yrityksen vastuullisuus- ja ympäristötavoitteita sekä johtamisjärjestelmään liittyviä asioita
  • Nykytilan kartoitus, jossa asiantuntija tutustuu yrityksen toimintaan, henkilöstöön ja nykykäytäntöihin
  • Dokumentin laatiminen
  • Henkilöstön kouluttaminen

Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät HSEQ-haasteiden parissa päivittäin, on Code of Conduct -dokumentin laatiminen heidän avullaan helppoa ja vaivatonta. Jokainen dokumentti suunnitellaan yrityksen toimintaan sopivaksi. Asiantuntijan avulla myös dokumentin sisällön kouluttaminen ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen sujuu luontevasti.