PRO24 on skaalautuva ja monipuolinen HSEQ-työkalu

Yksi HSEQ-järjestelmä helpottaa kokonaisuuden hallintaa, toimii päivittäisen turvallisuus- ja laatujohtamisen työkaluna ja parantaa yrityksen tuottavuutta.

PRO24 on turvallisuus- ja laatuasiantuntijoiden suosittelema kotimainen HSEQ-järjestelmä. Samalla järjestelmällä hoituu niin työsuojelun, turvallisuuden kuin laadun kokonaiskuvan hallinta, toimenpiteiden suunnittelu ja niiden aikatauluttaminen. Yksi järjestelmä tuo selkeyttä ja hallintaa johtamisjärjestelmän ylläpitoon. Näet yhdellä silmäyksellä aikataulutettujen vastuiden ja toimenpiteiden tilannekuvan. Järjestelmä mukautuu erilaisiin toimintaympäristöihin ja on laajennettavissa moduuleittain.

 

Näin PRO24-järjestelmä auttaa sinua onnistumaan

1. Saat selkeän kokonaiskuvan nopeasti yhdellä silmäyksellä.

Yksi vai useampi järjestelmä? Jos meiltä kysytään, yksi järjestelmä tuo helppoutta ja selkeyttä arkeen, jossa virheille ei ole varaa. Näet yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan siitä, miten hyvin aikataulutetut tehtävät, dokumentaation ajantasaisuus tai johtamisjärjestelmässä määritellyt vastuut ovat hoidossa. Järjestelmän avulla johtamisjärjestelmä saadaan vietyä helposti sisäistettävään ja ylläpidettävään muotoon. 

2. Ketterä ja helppo käyttää

Uuden järjestelmän käyttöönotto voi etukäteen mietityttää. Tässä käyttöönotossa ei tarvitse IT-osastoa vaivata! PRO24-järjestelmä on tehty käyttäjälleen ketteräksi ja helpoksi käyttää myös mobiilisti, jolloin esimerkiksi ilmoitusten jättäminen, kemikaaliluettelo, pelastussuunnitelmat tai riskikartoitukset ovat helposti nähtävillä suoralinkin kautta ilman sisäänkirjautumista.

3. Skaalautuu monenlaisiin tarpeisiin

PRO24 rakentuu erilaisista moduuleista, joista voit valita juuri teille sopivat osat. Mikäli myöhemmässä vaiheessa tarvitset lisäpalveluita, haluat laajentaa järjestelmän käyttöä myös muille toimipisteille tai monistaa toimintaa laajemmalle, se onnistuu ketterästi. Ei siis huolta, sinun ei tarvitse vaihtaa järjestelmää, vaikka yrityksesi henkilömäärä kasvaa, toiminta monipuolistuu tai toimipisteitä tulee lisää – PRO24 kasvaa yrityksesi mukana.

Järjestelmän avulla saat käyttöösi tehokkaat HSEQ-johtamisen työkalut:

 • PRO24 Ilmoitukset avulla keräät ja käsittelet helposti esimerkiksi vaaratilanne-, läheltä piti- ja tapaturmailmoitukset.
 • PRO24 Toiminnan arviointi mahdollistaa yrityksen erilaiset riskien ja mahdollisuuksien arvioinnit.
 • PRO24 HSEQ Työpöytä on johtamisjärjestelmien visuaalinen alusta, joka nopeuttaa tiedon löytämistä ja helpottaa arkea.
 • PRO24 Kemikaalit on sähköinen kemikaalirekisteri, jonka avulla saat yrityksen kemikaalit hallintaan.
 • PRO24 Perehdytys tuo sinulle kasan työkaluja, jotka helpottavat osaamisen tason vakiointia.
4. Tukea johtamiseen ja vastuiden selkeyttämiseen

Sen lisäksi että saat PRO24-järjestelmästä HSEQ-johtamisen työkalun, se auttaa myös yhtenäistämään koko yrityksen toimintoja ja kehittämään turvallisuus- ja laatukulttuuria. Järjestelmää voi käyttää koko henkilöstö ja näin turvataan myös se, että tieto kulkee, vastuut ovat selkeitä ja jokainen tietää yhteiset tavoitteet – ja osaa toimia turvallisesti niiden mukaan. Muutostilanteissa vastuut ja toimenpiteet voidaan ketterästi siirtää henkilöltä toiselle, jolloin johtamisjärjestelmä ja siinä määritellyt vastuut pysyvät kaikilla selkeinä ja tiedossa.

5. Säästöjä ja tuottavuutta arkeen

Autamme sinua saamaan säästöjä ja tuottavuutta työskentelyyn tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä. Yrityksen turvallisuuteen ja siten työhyvinvointiin investoiminen tuo myös euroissa mitattavia vaikutuksia, kun esim. sairauspoissaolot vähenevät ja henkilöstö on motivoitunut. Työnteon tehokkuus ja siten myös tuottavuus lisääntyvät, kun tiedon etsimiseen useammasta eri tiedostosta ja kansioista ei enää kulu ylimääräistä aikaa.

 

PRO24 -järjestelmän käyttöönotto on helppoa Protectin turvallisuus- ja laatuasiantuntijoiden kanssa

Rakensimme käyttöönottoa varten kolme eritasoista käyttöönottopakettia. Voit valita niistä juuri teille sopivimman.

 • Käyttöönottopaketti I on hyvä valinta silloin, kun sinulle riittää tehokas ja tiivis koulutus järjestelmän käyttöön ja olette varanneet riittävästi resussia järjestelmän itsenäiseen käyttöönottoon.
 • Käyttöönottopaketti II sopii silloin, kun tarvitset jonkin verran tukea käyttöönottoon, mutta aiotte hoitaa itsenäisesti organisaation muiden käyttäjien kouluttamisen.
 • Käyttöönottopaketti III on paras niille yrityksille, jotka haluavat ostaa ns. avaimet käteen käyttöönoton järjestelmälle. Miksi keksiä pyörää uudelleen? Hyödyntämällä kokeneita asiantuntijoitamme järjestelmän käyttöönotossa pääsette nopeammin käyntiin ja pidemmälle, kuin muut.

 

PRO24 -järjestelmän käyttöönotto alkaa aina kick-off -palaverilla, minkä jälkeen asiantuntijamme laatii aloituspalaverissa läpikäytyjen asioiden perusteella käyttöönottosuunnitelman ja aikataulun. Meillä järjestelmäkäyttöönottoja vetävät ammattitaitoiset turvallisuus- ja latuasiantuntijat, joilla PRO24:n lisäksi myös substanssiosaaminen on kovalla tasolla. Asiantuntijamme ovat mielellään apunasi, kun etsit aidosti yritystäsi hyödyttäviä turvallisuuteen ja laatuun liittyviä ratkaisuja, jotka minimoivat riskit.

Luovu siis mappikansioista tai monista eri järjestelmistä, PRO24 helpottaa arkea ja parantaa koko yrityksen turvallisuutta.

 

Suunnitellaanko juuri teille sopiva PRO24 -järjestelmä?

 

Mikä PRO24 -järjestelmä on?

PRO24 on kotimainen HSEQ-järjestelmä kokonaisuuden hallintaan, seurantaan ja dokumentointiin. Se sisältää seuraavat työkalut riskien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen:

 • Riskien arviointi ja auditoinnit
 • Havaintojen ja poikkeamien käsittely
 • Asiakirjojen ja dokumentaation alusta
 • Kemikaalien hallinta ja altistumisen arviointi
 • Perehdytys, koulutukset ja niiden hallinta

 

Yksi järjestelmä, kaikki hyödyt. Kotimainen HSEQ-järjestelmä PRO24 tuo selkeyttä ja hallintaa jokapäiväiseen turvallisuus- ja laatujohtamiseen.