PRO24 -järjestelmä

PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista. Tarvittaessa vastuuhenkilön tehtävät voidaan siirtää uudelle vastuuhenkilölle järjestelmässä.

Selainpohjainen järjestelmä on osa yrityksen toimintaa sekä operatiivisella, että strategisella tasolla. PRO24 -järjestelmän avulla tallennetaan ja käsitellään poikkeamat, arvioidaan toimintaa ja hallitaan riskejä.  PRO24 -järjestelmä on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän ja tiedottamisen väline, jonka avulla oikea ja ajantasainen tieto saadaan oikealle kohdeyleisölle reaaliajassa.

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä

PRO24:n etusivun toimintojen avulla näet yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan siitä, miten hyvin aikataulutetut tehtävät, dokumentaation ajantasaisuus tai johtamisjärjestelmässä määritellyt vastuut ovat hoidossa. Järjestelmän avulla esimerkiksi johtamisen ja viestinnän näkymät saadaan vietyä helposti sisäistettävään ja ylläpidettävään muotoon.

Työntekijöille järjestelmä on tehty helppokäyttöiseksi. Erilaiset visuaaliset työpöytänäkymät ja järjestelmän työkalut esimerkiksi ilmoitusten tai arviointien tekemiseen voidaan tuoda henkilöstön käyttöön esimerkiksi mobiililaitteisiin omien kuvakkeidensa taakse.

PRO24 selkeyttää vastuiden hallintaa ja sen käyttöoikeudet voidaan määritellä käyttäjäryhmittäin.

PRO24 Johtamisen työkalu

PRO24-järjestelmäkokonaisuus on parhaimmillaan yritysten johtamisen työkaluna.

Sitä voidaan käyttää toiminnan arvioimiseen, seurantaan, sisäiseen viestintään sekä sidosryhmätyöskentelyyn, poikkeamien ja erilaisten aloitteiden käsittelyyn, kemikaalien hallintaan, turvallisuusilmoitusten käsittelyyn ja jatkuvaan parantamiseen.

PRO24 tukena organisaatiomuutoksissa ja fuusioissa

Jo yrityksen kasvun varhaisessa vaiheessa tehdyn PRO24 -järjestelmän käyttöönoton hyödyt tulevat esille, kun yritys ja sen henkilömäärä kasvavat ja toiminta monipuolistuu. Myös organisaatiomuutokset ja fuusiot ovat potentiaalisia tilanteita PRO24 -järjestelmän käyttöönotolle.

Järjestelmän avulla vastuuhenkilöiden vastuutehtävät ja heille määrätyt toimenpiteet saadaan seurantaan ja koordinoitua yhden järjestelmän kautta. Kokonaisuudesta tulee selkeä ja hallittu.

PRO24 tuo säästöjä tehokkuuden kautta

PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.

Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.

PRO24:n avulla arviointien päivittäminen, ilmoitusten käsittely, toimenpiteiden seuraaminen, työlistojen toteuttaminen ja esimerkiksi voimassa olevien lupien seuranta nopeutuu ja helpottuu. Viestintä henkilöstölle ja sidosryhmille helpottuu suoralinkkien avulla.

Asiakas valitsee yritystä itseään eniten hyödyttävät moduulit

Asiakkaan tarpeiden perusteella PRO24 -järjestelmästä valitaan ne moduulit, jotka tukevat asiakkaan tavoitteita. Järjestelmästä on mahdollista hankkia myös järjestelmän osia – moduuleita.

PRO24 -järjestelmän kehitys on ketterää. Asiantuntijamme ideoivat ja kehittävät jatkuvasti järjestelmää yrityselämän tarpeiden ja asiakkailta saatujen palautteiden perusteella.

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä!

PRO24 -järjestelmä

  • PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista.
  • PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.
  • Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.