Ulkoistetut päällikköpalvelut

Työsuojelupäällikkö

Protectin työsuojelupäällikkö voi toimia johtamista tukevana lisäresurssina yrityksille tai organisaatioille. Työsuojelupäällikön hankkiminen palveluna sopii erityisesti sen kokoluokan yrityksille, joiden omat resurssit eivät riitä työsuojelun kehittämiseen. Ulkoistamalla työsuojelupäällikön tehtävät yritykset voivat keskittyä omaan ydintekemiseen ja vapauttaa resursseja tuottavaan työhön. Työsuojelupäällikkö palveluna soveltuu monille eri toimialoille ja palvelua voidaan skaalata niin isoille kuin pienillekin yrityksille sopivaksi.

Ulkoistetun työsuojelupäällikön vastuut

Protectin työsuojelupäällikkö koordinoi velvollisuudet ja vastuut yrityksessä ja valvoo resurssien riittävyyttä yrityksessä. Hänen tehtävänään on pitää huolta siitä, että vastuuhenkilöiden ja esimiesten osaaminen on riittävällä tasolla ja että työsuojeluun liittyvät lakisääteiset velvollisuudet tulee hoidettua täsmällisesti ja ajallaan.

Hän koordinoin työsuojelun yhteistoimintaa ja vastaa työsuojelutoimikunnan toiminnasta. Lisäksi hän huolehtii, että linjajohdon ja työsuojeluorganisaation työsuojeluun liittyvää osaaminen on riittävää. Tehtäviin kuuluu myös säännöllinen yhteydenpito ja raportointi yrityksen johdolle.

Protectin työsuojelupäällikkö viestii ylimmälle johdolle säännöllisesti ja ymmärtää yrityksen liiketalouden ja toimintatapojen ytimen perusteellisesti. Tehtävien tasalla oleva päällikkö hahmottaa yrityksen käytössä olevat resurssit ja mukauttaa työsuojelun toiminnot niihin sopiviksi.

Ulkoistetun työsuojelupäällikön hyödyt yritykselle

Protectin työsuojelupäällikköpalvelun kautta asiakas saa käyttöönsä asiantuntijoidemme koko osaamispääoman. Palvelun tavoitteet ja vastuut määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Työsuojelupäällikkö voi olla asiakasyrityksen pitkäaikainen kumppani, tai hänet voi palkata ottamaan haltuun työsuojelupäällikön tehtävät ja jalkauttamaan toiminta yrityksen käyttöön ja jatkettavaksi. Palvelun laajuus, tavoitteet ja vastuut määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Protectin työsuojelupäällikkö tuo työsuojelutoimintaan selkeyttä, varmuutta ja myötätuulta jatkuvaan parantamiseen. Toiminnan keskiössä on aina asiakkaan oma toimintaympäristö, ihmisten hyvinvointi ja tuottavuus.

 

Lue lisää Protectin muista ulkoistetuista päällikköpalveluista

Miksi ulkoistaisin asiantuntijatehtävän tai päällikön?

Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työturvallisuuden kehittämisen työkaluna

Herätys työsuojelun kannattavuuteen tapahtuu viimeistään toteutuneiden säästöjen myötä

 

Hankkiessasi Protectin HSEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut pähkinänkuoressa

  • Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut ovat: työsuojelupäällikkö, HRD-päällikkö, laatupäällikkö ympäristöpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö
  • Palvelu mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ottaa vastuuta ja on usein myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä
  • On selvillä yrityksen strategiasta ja operatiivisesta toiminnasta ja työskentelee niiden edistämiseksi
  • Toimii itseohjautuvasti yrityksen sisällä HSEQ-kehitystyötä sparraten ja auttaen
  • Hallitsee lainsäädännölliset vaatimusten ja standardien suositukset
  • Valvoo, neuvoo ja opastaa käytännössä
  • Toimii reiluna kumppanina asiakkaan rinnalla