Ulkoistetut päällikköpalvelut

Työsuojelupäällikkö

Protectin työsuojelupäällikkö voi toimia johtamista tukevana lisäresurssina yrityksille tai organisaatioille.

Protectin työsuojelupäällikkö koordinoi velvollisuudet ja vastuut yrityksessä ja valvoo resurssien riittävyyttä yrityksessä. Hänen tehtävänään on pitää huolta siitä, että vastuuhenkilöiden ja esimiesten osaaminen on riittävällä tasolla ja että työsuojeluun liittyvät lakisääteiset velvollisuudet tulee hoidettua täsmällisesti ja ajallaan.

Hän koordinoin työsuojelun yhteistoimintaa ja vastaa työsuojelutoimikunnan toiminnasta. Lisäksi hän huolehtii, että linjajohdon ja työsuojeluorganisaation työsuojeluun liittyvää osaaminen on riittävää. Tehtäviin kuuluu myös säännöllinen yhteydenpito ja raportointi yrityksen johdolle.

Protectin työsuojelupäällikkö viestii ylimmälle johdolle säännöllisesti ja ymmärtää yrityksen liiketalouden ja toimintatapojen ytimen perusteellisesti. Tehtävien tasalla oleva päällikkö hahmottaa yrityksen käytössä olevat resurssit ja mukauttaa työsuojelun toiminnot niihin sopiviksi.

Protectin työsuojelupäällikköpalvelun kautta asiakas saa käyttöönsä asiantuntijoidemme koko osaamispääoman. Palvelun tavoitteet ja vastuut määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Työsuojelupäällikkö voi olla asiakasyrityksen pitkäaikainen kumppani, tai hänet voi palkata ottamaan haltuun työsuojelupäällikön tehtävät ja jalkauttamaan toiminta yrityksen käyttöön ja jatkettavaksi. Palvelun laajuus, tavoitteet ja vastuut määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Protectin työsuojelupäällikkö tuo työsuojelutoimintaan selkeyttä, varmuutta ja myötätuulta jatkuvaan parantamiseen. Toiminnan keskiössä on aina asiakkaan oma toimintaympäristö, ihmisten hyvinvointi ja tuottavuus.

Lue lisää Protectin ulkoistetuista päällikköpalveluista täältä.

 

Hankkiessasi Protectin SHEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut pähkinänkuoressa

  • Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut ovat: työsuojelupäällikkö, HRD-päällikkö, laatupäällikkö ympäristöpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö
  • Palvelu mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ottaa vastuuta ja on usein myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä
  • On selvillä yrityksen strategiasta ja operatiivisesta toiminnasta ja työskentelee niiden edistämiseksi
  • Toimii itseohjautuvasti yrityksen sisällä SHEQ-kehitystyötä sparraten ja auttaen
  • Hallitsee lainsäädännölliset vaatimusten ja standardien suositukset
  • Valvoo, neuvoo ja opastaa käytännössä
  • Toimii reiluna kumppanina asiakkaan rinnalla