Päihdeohjelma

Yrityskohtaisen päihdeohjelman tavoitteena on aina päihdehaitaton työpaikka. Se toimii toimintaa ohjaavana apuvälineenä ja näin ollen myös johtamisen ja esimiestyön tukena. Mikäli yritys haluaa tehdä työntekijöille tai työnhakijoille huumausainetestejä, on sillä oltava työterveyshuoltolain mukainen päihdeohjelma. Ohjelmassa kuvataan tavoitteet, menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot työpaikan ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Siihen kirjataan myös selkeä tahtotila menetelmistä, joilla vahvistetaan työntekijöiden työterveyttä ja elämänhallintaa sekä haastetaan koko henkilöstö mukaan toteuttamaan niitä.

Päihdeohjelman laatiminen tulee toteuttaa yhteistyössä yrityksen työterveyshuollon, työsuojeluorganisaation, johdon ja henkilöstöhallinnon kanssa. Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät HSEQ-haasteiden parissa päivittäin, on päihdeohjelman laatiminen heidän johtaman projektin kautta helppoa ja vaivatonta. Jokainen dokumentti suunnitellaan yrityksen toimintaan sopivaksi. Asiantuntijan avulla myös dokumentin sisällön ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen sujuu luontevasti.