Epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Häirintä työpaikoilla voi esiintyä esimerkiksi uhkailuna, pelotteluna, ilkeinä ja vihjailevina viesteinä, väheksymisenä, arvostelemisena, arvon tai aseman kyseenalaistamisena tai yleisenä työn tekemisen vaikeutumisena. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata yrityksessä tapahtuvia epäasiallisen kohtelun käytäntöjä ja puuttua siihen oma-aloitteisesti. Jotta häirintään voitaisiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voi yritys laatia työyhteisön ja esimiesten tueksi erilaisia epäasiallisen käytöksen käsittelyn toimintamalleja ja huolehtia siitä, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintätapaukset hoidetaan johdonmukaisesti.

Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät HSEQ-haasteiden parissa päivittäin, on työpaikan pelisääntöjen ja epäasiallisen käytöksen toimintamallien laatiminen heidän avullaan helppoa ja vaivatonta. Jokainen dokumentti ja prosessi suunnitellaan yrityksen toimintaan sopivaksi. Asiantuntijan avulla myös dokumentin sisällön tai kehitetyn uuden toimintatavan kouluttaminen ja dokumentin tai prosessin määrittelemien tavoitteiden mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen sujuu luontevasti.