Erityisosaamista palotekniseen suunnitteluun

Pienemmät insinööritoimistot tarvitsevat joskus erityisosaamista palotekniseen suunnitteluun. Isojen suunnittelutoimistojen käyttö ei yleensä tule kysymykseen, koska tähän yhdistyy pelko koko projektin karkaamisesta isoille toimijoille.

Tehdäänkö yhteistyötä?

Tarjoamme paloteknistä erityisosaamista suunnitteluvaiheessa tai muutosprojekteissa. Asiantuntijamme tekevät paloteknistä suunnittelua ja konsultointia projektin pääsuunnittelijan alaisuudessa.

Kotimaisen Protectin ydinosaamista ovat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen asiantuntijapalvelut. Tyypillisiä projekteja, joissa olemme mukana ovat muutosrakentaminen, vanhojen rakennusten turvallistaminen ja tehtaiden laajennukset. Kysy meiltä paloturvallisuuden erityisosaamista myös uudiskohteisiin.

Mikä on erityisosaamistamme?

 • palokuorman laskenta
 • palo-osastointien suunnittelu
 • palokatkosuunnittelu
 • poistumissuunnitelma
 • merkkivalaistusten sijoittelun suunnittelu
 • alkusammutuskaluston määrittely ja sijoittelun suunnittelu
 • savunpoiston suunnittelu
 • kemikaalien varastoinnin suunnittelu
 • onnettomuuksien vaikutusten huomiointi tuotantolaitoksen sijoituksessa
  • lämpösäteily
  • räjähdyspaine
  • terveysvaarat
 • sammutussuunnitelmat
 • sammutusjätevesilaskelma
 • sammutusjätevesien hallintasuunnitelma
 • räjähdysvaaran arviointi, tilaluokitukset ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta
 • EX-tilaluokitelluille vyöhykkeille jäävien laitteiden vaatimusten määrittely

 

Lue lisää Protectin asiantuntijapalveluista

Tutustu asiakastarinoihin

Haluatko lisätietoa? Kerromme mielellämme lisää

 

 

Asiakirjojen laatiminen prosessina

 1. Tehdään projektisuunnitelma
 2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
 3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
 4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
 5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.