Protectin tarina

Pertti Salon yrittäjyys alkoi pelastuslaitokselta. Suuri unelma toteutui, kun työkaverit Pertti Salo ja Jorma Korpela aloittivat yhteisen yrittäjäuransa paloturvallisuuteen liittyvän konsultoinnin parissa.

Onnettomuuksien estämisestä tuli Salon elämäntehtävä yksityisen liiketoiminnan muodossa sen jälkeen, kun palveluiden kysyntä alkoi kasvaa. Nykyiselleen yritys muodostui vuonna 2008 jonka jälkeen Salo aloitti toimitusjohtajan tehtävissä, kun omistuspohjaa laajennettiin ja toimintaa monipuolistettiin. Korpela eläköityi vuonna 2015. Protect on 100% kotimaisessa omistuksessa.

Protectin toiminnassa heijastuu vahvasti Salon ajatus siitä, että kaikki onnettomuudet ovat estettävissä. Ennaltaehkäisy tulee juurruttaa käytännön tasolle ymmärrettävästi niin, että kaikki osapuolet tietävät, mitä tehdään ja miksi. Kun yrityksen turvallisuus on hallittua ja järjestelmällistä, se vaikuttaa suoraan yksilön hyvinvointiin ja liiketoiminnan tulokseen.

Protectin toiminnan kivijalkana on lainsäädännön asettamat vaateet, jotka sovelletaan palvelemaan yritysten toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Protect tekee sen asiantuntijuudellaan, käytännön ja konkretian kautta sekä diplomaattisesti johtamalla. Ihmisten asettaminen keskiöön, asiakkaan kuunteleminen ja aidosti hyödyttävien ratkaisujen etsiminen ovat toimintatapoja, jotka ovat nostaneet Protectin alansa kärkeen Suomessa.

Henkilökunta on yrityksen voimavara, jossa tiivistyy intohimoinen suhtautuminen asiakkaan auttamiseen. Jatkuva parantaminen yhteistyössä tiimin kanssa ja innostuminen asiakkaan kanssa yhdessä tuottavat kerta kerralta parempia ratkaisuja.

Suunnittelemme yritystä aidosti hyödyttäviä turvallisuuteen ja laatuun liittyviä ratkaisuja, jotka minimoivat riskit. Palvelumme parantavat yksilön hyvinvointia ja kasvattavat yrityksen tuottavuutta.

Vastuullisia valintoja jo 20 vuotta – tarina jatkuu

SK Protect Oy

  • Perustettu vuonna 2001
  • 100 % suomalainen
  • Toimipisteitä 4 – Kokkola, Helsinki, Tampere, Pietarsaari
  • Henkilöstön määrä 40
  • Liikevaihto 2,7 m€