Kemikaali-ilmoitus

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Vähäistä käsittelyä valvoo pelastusviranomainen. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Ilmoitusrajan ylittävästä vaarallisten kemikaalien (ml. nestekaasun) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastuslaitos tekee ilmoituksen perusteella päätöksen ja suorittaa tuotantolaitoksen ja/tai varaston käyttöönottotarkastuksen.

Protect auttaa kemikaali-ilmoituksen laadinnassa tarpeen mukaan räätälöitävänä kokonaisuutena aina hakemuksesta sen liitteisiin asti. Asiantuntijan toteuttamana ilmoitusprosessi sujuu alusta loppuun nopeasti ja varmasti.

Ota yhteyttä!

 

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.