HAZOP poikkeama-analyysi

HAZOP (Hazard and Operability Study) eli poikkeamatarkastelu on vaarojen tunnistamisen perusmenetelmä, joka arvioi systemaattisesti järjestelmän kunkin osan sekä tutkii miten poikkeamat suunnittelutavoitteista voivat sattua ja voivatko ne aiheuttaa ongelmia.

Poikkeamatarkastelu on tehokas, prosessijärjestelmien riskien tarkempaan tunnistamiseen sopiva menetelmä. Se perustuu ohjaaviin kysymyksiin, miksi käyttötarkoitusta tai toimintaehtoja ei saavuteta suunnittelun, prosessin, menetelmän tai järjestelmän jokaisessa vaiheessa.

HAZOP-prosessi voi käsitellä kaiken muotoisia poikkeamia suunnitellusta tarkoituksesta. Poikkeamat voivat johtua puutteellisesta suunnittelusta, yhdestä tai useammasta komponentista, suunnitelluista menetelmistä tai ihmisten toiminnoista. HAZOP-tutkimusta käytetään tavallisesti yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheessa.  Tällöin on saatavilla aiotun prosessin täydellinen kaavio, mutta suunnittelumuutokset ovat vielä käytännössä mahdollisia.

Protectin asiantuntijan vetämä poikkeamatarkastelu ohjaa työryhmää arviointiprosessin aikana ja ohjaa tarkastelun kulkua sekä dokumentoi arvioinnin tulokset. Laadukkaasti johdettu arviointiprosessi on edellytys hyvälle ja kattavalle HAZOP:lle.

 

 

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.