Työkyvyn varhainen tuki | Varhaisen välittämisen malli

Työkyvyn johtamisen käytännöt nivoutuvat koko yrityksen johtamisjärjestelmään ja koskettavat niin laatuun, turvallisuuteen, kuin henkilöstöjohtamiseenkin liittyviä toimintoja. Yritysten ja esimiesten tulee voida ja kyetä johtamaan henkilöstönsä työkykyä. Yritysten tulee määritellä sen käytäntöihin soveltuvat työkyvyn tukemisen ja varhaisen välittämisen mallit ja niin työntekijöiden kuin johdonkin tulee sitoutua sovittujen käytäntöjen mukaiseen toimintaan.

Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät HSEQ-haasteiden parissa päivittäin, on työkyvyn varhaisen tuen periaatteiden kehittäminen ja esimerkiksi varhaisen välittämisen malli -dokumentin laatiminen heidän avullaan helppoa ja vaivatonta. Jokainen dokumentti suunnitellaan yrityksen toimintaan sopivaksi. Asiantuntijan avulla myös dokumentin sisällön kouluttaminen ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen sujuu luontevasti.