Laatukäsikirja/toimintakäsikirja – ISO 9001 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän rakentaminen

ISO 9001:2015 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän periaatteet

  • asiakaskeskeisyys
  • johtajuus
  • ihmisten täysipainoinen osallistuminen
  • prosessimainen toimintamalli
  • parantaminen
  • näyttöön perustuva päätöksenteko
  • suhteiden hallinta

Laadunhallintajärjestelmä on kunkin yrityksen tapa johtaa toimintojaan niin, että jokaisen periaatteen tärkeys organisaatiolle voidaan osoittaa. Olennainen osa laadunhallintajärjestelmää ovat jatkuvan parantamisen erilaiset työkalut ja PDCA-malli (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi), jota voidaan soveltaa kaikkiin prosesseihin ja koko laadunhallintajärjestelmään. Parhaimmillaan toimiva laadunhallintajärjestelmä näkyy niin organisaation sidosryhmille kuin omallekin henkilöstölle sujuvana toimintana, laadukkaampina tuotteina ja lisääntyneenä kannattavuutena.

Asiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protect voi hoitaa koko laadunhallintajärjestelmän rakentamisprojektin tai tiettyjä osia siitä. Koska johdon sitoutuminen ja toimintatapojen jalkauttaminen ovat järjestelmän peruspilareita, on työ paljon muutakin kuin vain dokumentaation laatimista. Protectin tapa laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen noudattaa seuraavaa prosessikaaviota:

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 HSEQ Työpöytä -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan rakennettua ja dokumentoitua koko yrityksen johtamisjärjestelmä. Dokumentaatiota on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ylläpitäjän päivitysnäkymän avulla.