Ympäristönäkökohtien arviointi

Yrityksen ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen nykytilanteen kartoittamisen yksi hyödyllisimmistä työkaluista on ympäristönäkökohtien arviointi. Arvioinnissa yritykselle määritetään olennaiset ympäristönäkökulmat ja jokainen prosessi tai toiminto käydään läpi näiden näkökohtien valossa. Arvioinnin ja siinä tehtyjen havaintojen kautta yrityksen prosessien kestävän kehityksen tila saadaan kartoitettua. Näiden pohjalta yritykselle määritellään olennaiset ympäristötavoitteet ja mittarit, jotka myös ISO 14001-standardin mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän tulee pitää sisällään.

Protectin toteuttamassa ympäristönäkökohtien arvioinnissa käytetään useimmiten PRO24 Toiminnan arviointi -moduulia. Järjestelmään laadittu arviointi voi tukea koko ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittämistä ja niin tehtyjen havaintojen kuin toimenpiteidenkin toteutumisen tarkastelu on helppoa. PRO24-avulla laaditusta ympäristönäkökohtien arvioinnista saadaan selkeä hyöty ja aito jatkuvan parantamisen kulttuurin työkalu.