Ulkoistetut päällikköpalvelut

Laatupäällikkö

Laatupäällikkö vastaa johtamisjärjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä, mittareista ja viestinnästä läpi yrityksen. Hän tukee ja sparraa yrityksen johtoa, prosessien omistajia ja henkilöstöä sekä johtamisen, että tuotelaadun kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Laatu nähdään osana johtamista ja operatiivista toimintaa, minkä johdosta myös laatujärjestelmän vaikutukset saadaan mitattua selkeillä mittareilla. Laatupäällikön hankkiminen palveluna sopii erityisesti sen kokoluokan yrityksille, joiden omat resurssit eivät riitä johtamisjärjestelmässä määriteltyjen asioiden pyörittämiseen. Ulkoistamalla laatupäällikön tehtävät yritykset voivat keskittyä omaan ydintekemiseen ja vapauttaa resursseja tuottavaan työhön. Laatupäällikkö palveluna soveltuu monille eri toimialoille ja palvelua voidaan skaalata niin isoille kuin pienillekin yrityksille sopivaksi.

Ulkoistetun laatupäällikön tehtävät

Protectin laatupäällikkö koordinoi koko yrityksen laatujärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Hän on usein yksi yrityksen johtoryhmän jäsenistä, jolle on määritelty selkeät vastuut. Protectin laatupäälliköllä on mm. oikeus työnohjaukseen ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen. Työnsä hän hoitaa itseohjautuvasti ja aina asiakasyrityksen edun ja tavoitteiden mukaisesti.

Ulkoistettu laatupäällikkö takaa henkilöstövaihdosten tai yrityksen toiminnan laajentuessa, että laatuun liittyvien prosessien perehdyttäminen ja kouluttaminen tapahtuu tasalaatuisesti kohteesta tai tasosta riippumatta. Selkeiden toimintamallien kautta turha kysely ja epävarmuus jää pois ja aikaa vapautuu tuottavaan työhön.

Ulkoistetun laatupäällikön hyödyt yritykselle

Protectin laatupäällikkö on kumppani, joka tuo ajantasaista asiantuntemusta laadun ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Vaihtoehtoisesti hän voi olla mukana asiakasyrityksen kehittymisessä käynnistämässä laajempaa kehitysprojektia tai toimia sparraajana uusien prosessien suunnittelussa ja jalkauttamisessa. Tavoitteena molemmissa on laadun jalkauttaminen käytännön tasolle, prosessien jatkuva parantaminen ja tuottavuuden kasvu.

Protectin laatupäällikkö kehittää asiakasyrityksen laatua ja johtamista tavoitteellisesti yhtenä johtoryhmän jäsenistä. Hän hyödyntää toiminnassaan ajan tasalla olevaa osaamista, selkeitä toimintamalleja ja käytännönläheistä otetta. Taustallaan hänellä on koko Protectin asiantuntijajoukon osaaminen. Palvelun laajuus, tavoitteet ja vastuut määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Laatupäällikön palveluilla tuloksiin

Laatupäällikön työn tavoitteena on tilanne, jossa prosessit toimivat sujuvasti ja työntekijät voivat toimia laatu- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti itselleen sopivimmalla ja yrityksen kannalta tuottavalla tavalla. Palveluna hankittu laatupäällikkö sulautuu niin osaksi tuotannon operatiivista toimintaa kuin johtoryhmän strategiseen neuvottelupöytäänkin. Kumppanina toimiessamme emme ole ulkopuolisia, vaan ajamme yhteisiä asioita, joissa menestyminen on kaikille tärkeää.

 

Lue lisää Protectin muista ulkoistetuista päällikköpalveluista

Onnistuneen sisäisen auditoinnin resepti

Tunnetko yrityksesi riskit? − johtamisjärjestelmän kehittäminen riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin kautta

Asiantuntijapalveluiden ulkoistaminen kasvattaa yrityksen kilpailukykyä

 

Hankkiessasi Protectin HSEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut pähkinänkuoressa

  • Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut ovat: työsuojelupäällikkö, HRD-päällikkö, laatupäällikkö ympäristöpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö
  • Palvelu mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ottaa vastuuta ja on usein myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä
  • On selvillä yrityksen strategiasta ja operatiivisesta toiminnasta ja työskentelee niiden edistämiseksi
  • Toimii itseohjautuvasti yrityksen sisällä HSEQ-kehitystyötä sparraten ja auttaen
  • Hallitsee lainsäädännölliset vaatimusten ja standardien suositukset
  • Valvoo, neuvoo ja opastaa käytännössä
  • Toimii reiluna kumppanina asiakkaan rinnalla