Ulkoistetut päällikköpalvelut

Laatupäällikkö

Protectin laatupäällikkö koordinoi koko yrityksen laatujärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Hän on yksi yrityksen johtoryhmän jäsenistä, jolle on määritelty selkeät vastuut. Protectin laatupäälliköllä on mm. oikeus työnohjaukseen ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen. Työnsä hän hoitaa itseohjautuvasti ja aina asiakasyrityksen edun ja tavoitteiden mukaisesti.

Ulkoistettu laatupäällikkö takaa henkilöstövaihdosten tai yrityksen toiminnan laajentuessa, että laatuun liittyvien prosessien perehdyttäminen ja kouluttaminen tapahtuu tasalaatuisesti kohteesta tai tasosta riippumatta. Selkeiden toimintamallien kautta turha kysely ja epävarmuus jää pois ja aikaa vapautuu tuottavaan työhön.

Protectin laatupäällikkö on kumppani, joka tuo ajantasaista asiantuntemusta laadun ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Vaihtoehtoisesti hän voi olla mukana asiakasyrityksen kehittymisessä käynnistämässä laajempaa kehitysprojektia tai toimia sparraajana uusien prosessien suunnittelussa ja jalkauttamisessa. Tavoitteena molemmissa on laadun jalkauttaminen käytännön tasolle, prosessien jatkuva parantaminen ja tuottavuuden kasvu.

Protectin laatupäällikkö kehittää asiakasyrityksen laatua ja johtamista tavoitteellisesti yhtenä johtoryhmän jäsenistä. Hän hyödyntää toiminnassaan ajan tasalla olevaa osaamista, selkeitä toimintamalleja ja käytännönläheistä otetta. Taustallaan hänellä on koko Protectin asiantuntijajoukon osaaminen. Palvelun laajuus, tavoitteet ja vastuut määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Laatupäällikön työn tavoitteena on tilanne, jossa prosessit toimivat sujuvasti ja työntekijät voivat toimia laatu- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti itselleen sopivimmalla ja yrityksen kannalta tuottavalla tavalla.

Ota laatu hallintaan ja kysy lisää Protectin laatupäällikön palveluista!

 

Hankkiessasi Protectin SHEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut pähkinänkuoressa

  • Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut ovat: työsuojelupäällikkö, HRD-päällikkö, laatupäällikkö ympäristöpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö
  • Palvelu mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ottaa vastuuta ja on usein myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä
  • On selvillä yrityksen strategiasta ja operatiivisesta toiminnasta ja työskentelee niiden edistämiseksi
  • Toimii itseohjautuvasti yrityksen sisällä SHEQ-kehitystyötä sparraten ja auttaen
  • Hallitsee lainsäädännölliset vaatimusten ja standardien suositukset
  • Valvoo, neuvoo ja opastaa käytännössä
  • Toimii reiluna kumppanina asiakkaan rinnalla