Sponsorointi ja lahjoitukset

Protect tukee arvojensa mukaista eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää toimintaa. Sponsoroinnin tavoitteena on tehdä konkreettisia tekoja ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa. Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja ne kohdistetaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista tukevan toiminnan tukemiseen. Asiakkaille lähetettävien joulumuistamisten sijaan varat ohjataan lahjoituksena kohteeseen, joka valitaan vuosittain henkilöstön tekemien aloitteiden pohjalta.

Mitä sponsoroimme

Sponsoroimme toimintaympäristömme alueella tehtävää vastuullisuustyötä Suomessa. Painopisteemme on kulttuuriin ja liikuntaan liittyvää yhdistystoiminta, jolla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Sponsoroinnin tavoitteet

 • Sponsorointi perustuu aina Protectin strategian tavoitteisiin ja arvoihin.
 • Sponsorointi vaikuttaa positiivisesti Protectin brändimielikuvaan.
 • Sponsorointi ja kumppanuudet koskettavat Protectin keskeisiä sidosryhmiä.

Sponsoroinnin periaatteet

 • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista.
 • Sponsoroinnin tulee olla yleisesti hyväksyttyä eikä se saa olla harhaanjohtavaa.

Emme sponsoroi

 • Kohteita, jotka ovat ristiriidassa arvojemme tai Protectin brändin kanssa.
 • Poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutuneita kohteita.
 • Yksittäisiä henkilöitä.

Sponsorointihakemusten käsittely

Arvioimme vastaanottamamme hakemukset ja sponsorointisumman peilaten sponsoroinnin kohdetta tavoitteisiimme. Ilmoitamme valinnoista hakijoille henkilökohtaisesti.

Sponsoroinneista päätetään tilikausittain 1.6. − 31.5. ja hakemukset käsitellään hakuajan päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Vuoden 2021 sponsorointihakuaikaa on 30.4.2021 asti.


Jätä sponsorointihakemus

  Liitä halutessasi mukaan lisätietoja sponsorointikohteesta

  Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme

  Protectin arvot

  • riippumattomuus
  • henkilöstön hyvinvointi
  • luotettavuus
  • asiakaskeskeisyys
  • asiantuntijuus