Sponsorointi ja lahjoitukset

Protect tukee arvojensa mukaista eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää toimintaa. Sponsoroinnin tavoitteena on tehdä konkreettisia tekoja ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa. Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja ne kohdistetaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista ehkäisevän toiminnan tukemiseen. Asiakkaille lähetettävien joulumuistamisten sijaan varat ohjataan lahjoituksena kohteeseen, joka valitaan vuosittain henkilöstön tekemien aloitteiden pohjalta.

Mitä sponsoroimme

Sponsoroimme toimintaympäristömme alueella tehtävää vastuullisuustyötä Suomessa. Painopisteemme on kulttuuriin ja liikuntaan liittyvää yhdistystoiminta, jolla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Sponsoroinnin tavoitteet

 • Sponsorointi perustuu aina Protectin strategian tavoitteisiin ja arvoihin.
 • Sponsorointi vaikuttaa positiivisesti Protectin brändimielikuvaan.
 • Sponsorointi ja kumppanuudet koskettavat Protectin keskeisiä sidosryhmiä.

Sponsoroinnin periaatteet

 • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista.
 • Sponsoroinnin tulee olla yleisesti hyväksyttyä eikä se saa olla harhaanjohtavaa.

Emme sponsoroi

 • Kohteita, jotka ovat ristiriidassa arvojemme tai Protectin brändin kanssa.
 • Poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutuneita kohteita.

Sponsorointihakemusten käsittely

Arvioimme vastaanottamamme hakemukset peilaten sponsoroinnin kohdetta tavoitteisiimme. Sponsorointihakemuksia käsitellään 2 kertaa vuodessa hakuajan päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Sponsorointihaut päättyvät 30.4. ja 31.10.


Jätä sponsorointihakemus

Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme

Protectin arvot

 • riippumattomuus
 • henkilöstön hyvinvointi
 • luotettavuus
 • asiakaskeskeisyys
 • asiantuntijuus