Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi on menetelmä, jolla voidaan selvittää lähtö- ja tavoitetilan välinen ero. Menetelmästä käytetään myös nimiä GAP-analyysi tai puuteanalyysi. Menetelmä sopii hyvin turvallisuusjohtamisen kehittämisen työkaluksi sekä johtamisjärjestelmästandardien muutosprosessien ensivaiheen välineeksi.

Arviointi sisältää valitun näkökulman mukaisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, poikkeamaraportin ja ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi. Arviointi voidaan toteuttaa tarpeen mukaan etäneuvotteluna tai asiakkaan luona. Yleensä arviointiin liittyy kohdekierros asiakkaan tiloissa. Hinta alkaen 2500 euroa (alv 0 %).

 • Haastattelut organisaation eri tasoilla (johto/ esimiestaso/ henkilöstö)
 • Arviointi ja kehittämiskohteiden priorisointi
  • Haastattelujen ja taustamateriaalien yhteenveto
  • Arviointi
   • huomiot ja vahvuuksien tunnistaminen
   • puutteet ja kehityskohteet
   • korjaavat toimenpide-ehdotukset
   • toimenpiteiden priorisointi ja aikajänteen määrittäminen
 • Arvioinnin yhteenveto ja kehittämissuunnitelman läpikäynti
 • Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Nykytilan arviointi on hyvä menetelmä, kun halutaan selvittää, mihin resurssit kannattaisi suunnata ensimmäisenä. Myöhäisemmässä vaiheessa se voi olla osa sisäisten auditointien suunnitelmaa.

 

Tilaa nykytilan arviointi

Sopiiko nykytilan arviointi teille? − Kysy lisätietoa