Vastuullisuus

Protectin kantavana perusajatuksena on luoda asiakkailleen asiantuntijapalveluidensa ja PRO24-järjestelmän kautta tehokkaita ratkaisuja, jotka parantavat yritystoiminnan kannattavuutta, turvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Sekä asiantuntijapalvelut, että PRO24-järjestelmä tukevat yritysten pyrkimystä heidän oman vastuullisuutensa parantamisessa ja ympäristön kannalta kannattavien toimintamallien eteenpäin viemisessä. PRO24-järjestelmän kautta erilaiset ohjeet, mallit ja käytännöt on helppo viedä koko henkilöstön tietoon sähköisesti. Muun muassa yhdenmukaiset arviointien käytännöt ja erilaiset selkeät järjestelmään rakennettavissa olevat toiminnot auttavat yrityksiä huolehtimaan henkilöstön ja yhteistyökumppaniensa tasavertaisesta kohtelusta ja sen kautta pitävät yllä vastuullisen toiminnan perusperiaatteita.

Myös omassa toiminnassaan Protect haluaa olla edelläkävijä. Yrityksen sähköiset työkalut mahdollistavat työntekijöiden työskentelyn aikaan tai paikkaan sitoutumattomasti. Säännöllinen etätyön tekeminen ja etäneuvotteluvälineiden käyttö ovat mahdollistaneet yrityksen tekemän kestävän kehityksen sitoumuksen, jossa se sitoutuu liikenteen päästöjen vähentämiseen ja yrityksen tuottaman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Henkilöstö nähdään yksilöinä ja henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi yritys on asettanut merkittäviksi tavoitteiksi muun muassa osaamisen kehittämiseen varhaisen välittämisen sekä ottanut käyttöön erilaisia konkreettisia toimintamalleja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellä mainittujen lisäksi yrityksen perustoiminnot on rakennettu digitaalisten alustojen päälle, minkä vuoksi mm. paperijätteen syntyminen voidaan minimoida ja tilaratkaisut suunnitella toimiviksi

Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme

Protectin arvot

  • riippumattomuus
  • henkilöstön hyvinvointi
  • luotettavuus
  • asiakaskeskeisyys
  • asiantuntijuus