Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Jokaisen työnantajan tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on dokumentti, johon yritys kirjaa tavoitteet ja menetelmät siitä, miten periaatteita voidaan parhaalla mahdollisella tavalla vaalia ja ottaa huomioon organisaation toiminnassa. Dokumenttia laadittaessa toteutetaan tavallisesti koko henkilöstölle kysely siitä, miten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat yrityksessä koetaan ja miten työntekijät haluaisivat niitä kehittää.

Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät HSEQ-haasteiden parissa päivittäin, on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen heidän avullaan helppoa ja vaivatonta. Jokainen dokumentti suunnitellaan yrityksen toimintaan sopivaksi. Asiantuntijan avulla myös dokumentin sisällön kouluttaminen ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen sujuu luontevasti.