PRO24 -järjestelmä

PRO24 Toiminnan arviointi

PRO24 Toiminnan arviointi on monipuolinen työkalu toiminnan riskien ja mahdollisuuksien arviointiin.

Järjestelmässä on käyttöönotettavissa valmiita lomakkeita, joiden lisäksi käyttäjä voi laatia omia lomakkeita toiminnan arviointiprosesseja varten. Jokainen arviointilomake sisältää vastuuhenkilön määrittelyn, arvioinnin, korjaavat toimenpiteet ja niiden seurannan. Säännöllisin väliajoin toistuvat arvioinnit saadaan aikataulutettua vastuuhenkilöille. Järjestelmän visuaalisten näkymien kautta avoinna olevien toimenpiteiden ja arviointien tilan seuranta käy yksinkertaisesti.

Esimerkkejä toiminnan arvioinneista

  • työriskit
  • turvallisuuskävely (Elmeri, TR, MVR)
  • liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien arviointi
  • sisäinen auditointi
  • pöytäkirja
  • vaaran tunnistus
  • koneriskiarviointi

 

 

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä!

PRO24 -järjestelmä

  • PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista.
  • PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.
  • Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.