Ympäristökäsikirja – ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen

ISO 14001:2015 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän tarkoitus on tarjota organisaatioille viitekehys ympäristönsuojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen siten, että säilytetään tasapaino yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien tarpeiden kanssa. Järjestelmällisellä lähestymistavalla voidaan tarjota organisaatioiden ylimmälle johdolle mahdollisuus hankkia tietoa ja johtaa toimintaa niin, että yritys voi varmistaa menestymisensä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti pitkällä aikavälillä

Olennainen osa ympäristöjärjestelmää ovat jatkuvan parantamisen erilaiset työkalut ja PDCA-malli (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi), jota voidaan soveltaa kaikkiin prosesseihin ja koko ympäristöjärjestelmään. Parhaimmillaan toimiva ympäristöjärjestelmä varmistaa lakisääteisten vaatimusten täyttymisen ja vastuullisten periaatteiden mukaisen toiminnan näkyen niin organisaation sidosryhmille kuin omallekin henkilöstölle.

Asiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protect voi hoitaa koko ympäristöjärjestelmän rakentamisprojektin tai tiettyjä osia siitä. Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien periaatteiden mukaisen toiminnan jäsentely ja toimintatapojen muuttaminen on paljon muutakin kuin vain dokumentaation laatimista ja vaatii koko henkilöstön sitouttamista.

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 HSEQ Työpöytä -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan rakennettua ja dokumentoitua koko yrityksen johtamisjärjestelmä. Dokumentaatiota on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ylläpitäjän päivitysnäkymän avulla.