Laatunäkökohtien arviointi

Yrityksen laadun ja johtamisen sekä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisen toiminnan nykytilanteen kartoittamisen yksi hyödyllisimmistä työkaluista on laatunäkökohtien arviointi. Arvioinnissa yritykselle määritetään olennaiset laatunäkökohdat ja jokainen prosessi tai toiminto käydään läpi näiden näkökohtien valossa. Arvioinnin ja siinä tehtyjen havaintojen kautta yrityksen prosessien laadunhallinnan nykytila saadaan kartoitettua. Näiden pohjalta yritykselle määritellään olennaiset laatutavoitteet ja -mittarit, jotka myös ISO 9001-standardin mukaisen laatujohtamisjärjestelmän tulee pitää sisällään.

Protectin toteuttamassa laatunäkökohtien arvioinnissa käytetään useimmiten PRO24 Toiminnan arviointi -moduulia. Järjestelmään laadittu arviointi voi tukea koko laatujohtamisjärjestelmän kehittämistä ja niin tehtyjen havaintojen kuin toimenpiteidenkin toteutumisen tarkastelu on helppoa. PRO24-avulla laaditusta laatunäkökohtien arvioinnista saadaan selkeä hyöty ja aito jatkuvan parantamisen kulttuurin työkalu.