1 Rekisterinpitäjä

SK Protect Oy, Y1700958-9

Satamatie 330, 67100 Kokkola,

http://www.protect.fi

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pertti Salo

044 0665 916

pertti.salo@protect.fi

PL 17, Satamatie 330, 67100 Kokkola

 

3 Rekisterin nimi

SK Protect Oy:n asiakas-, markkinointi- ja työnhakijarekisteri.

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

 • Asiakkuuden hallintaan liittyvissä asioissa (mm. palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja perintää varten, reklamaatioiden käsittelemiseksi, asiakastuessa ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi).
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisessa mediassa
 • Asiakasviestinnässä sekä SK Protectin Oy:n tarjoamien palvelujen markkinoinnissa sekä palvelujen kehittämisessä.
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
 • Työhakemukset ja työnhakijaviestintä.
 • Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Tietoja käsittelemme pääasiassa sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi (esim. palveluidemme tuottaminen ja toimittaminen, asiakashallinta, reklamaatioiden ja asiakaspalautteen käsittely) sekä oikeutetun etumme perusteella (esim. suoramarkkinointi asiakkaillemme ja palveluidemme tuotekehitys).

Suostumuksellasi saatamme käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen tai käsitellä suostumuksesi perusteella muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin
sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien
tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita
hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
 • Yritys ja asema
 • Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Asiakasnumero ja/tai muu vastaava tunnus
 • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
 • Laskutustiedot
 • Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
 • Muita yrityksen/asiakkaan toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
 • Asiakaspalautetiedot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Uutiskirjeen tilaus ja analytiikka
 • Mitä asiantuntijamateriaaliamme olet tilannut/ladannut
 • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Osallistuminen tapahtumiin
 • Kuva- ja videoaineisto tapahtumista tai erikseen järjestetyistä kuvauksista
 • Markkinointikielto
 • Työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot
 • Tieto rekrytoinnin etenemisestä ja lopputuloksesta
 • Työnhakijan kanssa käyty rekrytointiin liittyvä viestintä
 • Sponsorointihakemus ja hakijan antamat lisätiedot
 • Sponsorihakemuksiin liittyvä viestintä

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on
tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan kotisivujen tietolomakkeella henkilön itse syöttäminä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan päivittää julkisista tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri).

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin käyttäjän tilatessa SK Protect Oy:n ladattavaa
materiaalia, ilmoittautuessa tapahtumaan tai webinaariin tai jättäessään
yhteydenottopyynnön tai hakemuksen. Lisäksi henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, mikäli henkilö kuuluu SK Protect Oy:n kumppani- tai asiakasyritykseen. Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta tietosuojalainsäädännön määritysten mukaisesti (esim. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -sopimus).

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Manuaalinen aineisto: Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.
 • Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

 

10 Evästeet verkkosivuilla

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti laitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Käyttämämme evästeet liittyvät markkinointiin, Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta, tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla. Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa: Port Tower, Satamatie 330, 67101 Kokkola.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toteuttamisesta tai
kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

 

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.

 

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.6.2021