Jätehuoltosuunnitelma

Jätehuoltosuunnitelman on dokumentti, joka pitää sisällään yrityksen toimintatavat kierrätykseen ja lajitteluun. Hyvin laaditun jätehuoltosuunnitelman pohjalta rakennetun toiminnan myötä yritys voi saada merkittäviä säästöjä jätehuoltokustannuksissaan. Luonnollisesti tehokkaammat kierrätysperiaatteet myös luovat yritykselle vastuullisempia prosesseja ja tukevat yrityksen tavoitteita viestiä ympäristötyöstään myös sidosryhmille.

Jätehuoltosuunnitelman laatiminen pitää sisällään seuraavat vaiheet

  • Aloitustapaaminen, jossa käydään läpi yrityksen vastuullisuus- ja ympäristötavoitteita sekä johtamisjärjestelmään liittyviä asioita
  • Nykytilan kartoitus, jossa asiantuntija tutustuu yrityksen tuotannolliseen toimintaan sekä jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen periaatteisiin.
  • Suunnitelman laatiminen
  • Henkilöstön kouluttaminen

Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät ympäristö- ja vastuullisuusasioiden parissa päivittäin, on jätehuoltosuunnitelman laatiminen heidän avullaan helppoa ja vaivatonta. Protect voi myös auttaa yrityksiä kilpailuttamaan uusia jätehuollon yhteistyökumppaneita ja olla mukana uusien toimintatapojen jalkauttamisessa suunnitelmasta toteutukseen saakka.

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 HSEQ Työpöytä -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan rakennettua ja dokumentoitua koko yrityksen johtamisjärjestelmä. Dokumentaatiota on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ylläpitäjän päivitysnäkymän avulla.