Riskien ja mahdollisuuksien arviointi

Huolellinen riskien ja mahdollisuuksien arviointi on osa yrityksen kokonaisvaltaista kehittämistä. SFS-ISO 31000:2018 -standardi sisältää selkeät raamit yrityksen riskien ja mahdollisuuksien hallinnan prosessien kehittämiselle ja sille, miten niiden arvioinnilla voidaan aidosti vaikuttaa yrityksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. Tehokas riskien ja mahdollisuuksien hallinta kattaa yrityksen toiminnan aina hallitustason toiminnasta tuotannon yksittäisten osa-alueiden arviointeihin. Yrityksen näköisten työkalujen kehittäminen on tärkeää, jotta koko yritys voi sitoutua riskien ja mahdollisuuksien hallinnan periaatteisiin ja jotta niillä tuettaisiin aidosti yrityksen strategian mukaista toimintaa ja tavoitteisiin pyrkimystä.

Protectin toteuttamassa riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa käytetään useimmiten PRO24 Toiminnan arviointi -moduulia. Samaan sähköiseen järjestelmään voidaan rakentaa jokaisen yritystason ja prosessin arviointimenetelmät ja niihin liittyvät toimenpidetarpeet. PRO24-järjestelmän avulla riskien ja mahdollisuuksien arvioinnista saadaan selkeä hyöty ja aito jatkuvan parantamisen kulttuurin työkalu.