Ulkoistetut päällikköpalvelut

Ympäristöpäällikkö

Protectille voi ulkoistaa yrityksen ympäristöpäällikön tehtävät. Protectin ympäristöpäällikkö luo yritykselle ympäristöjärjestelmän ja huolehtii, että ympäristöjärjestelmään liittyvät toimenpiteet hoidetaan ajallaan ja asianmukaisesti. Hän pitää yrityksen johdon ajan tasalla säännöllisen raportoinnin myötä ja on mukana kehittämistyössä, sisäisissä arvioinneissa ja käytännön jalkauttamistyössä.

Protectin ympäristöpäällikön palkatessaan asiakas saa käyttöönsä PRO24 -järjestelmän, joka toimii ympäristöjärjestelmän johtamisen työkaluna.  PRO24 selkeyttää ympäristöjohtamisen toimintatapoja ja vastuita ja luo mm. tätä kautta vahvan pohjan jatkuvalle parantamiselle.

Kokonaisvaltaisella toiminnalla Protectin ympäristöpäällikkö parantaa ympäristötietoisuutta yrityksen sisällä ja lisää yhteistyötä eri osapuolten kanssa niin, että kaikki hahmottavat ympäristöajattelun hyödyt myös omien toimintojensa ja näkökulmiensa kautta.

Hallittu ja huolellisesti jalkautettu ympäristöjohtaminen on yrityksen imagon kannalta merkittävä tekijä. Kokonaisvaltaisesti ympäristöstään huolehtiva yritys viestii toiminnallaan vakautta ja jatkuvuutta. Yritykselle muodostuu tästä etua sekä myyntiin että rekrytointiin.

Protectin ympäristöpäällikkö toimii yrityksen pitkäjänteisenä kumppanina, joka on vahvasti läsnä yrityksen toiminnassa. Hän kehittää ja ylläpitää yrityksen toimintoja sekä jatkuvaa parantamista pidemmällä tähtäimellä. Vaihtoehtoisesti ympäristöpäällikkö voi olla käynnistämässä ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa ja jalkauttaa toiminnot yrityksen käyttöön ja jatkettavaksi.  Taustallaan ympäristöpäälliköllä on koko Protectin asiantuntijajoukon osaaminen. Palvelun laajuus, tavoitteet ja vastuut määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Ympäristöjärjestelmän avulla ympäristöjohtamisen hyödyt saadaan kytkettyä yrityksen kaikille tasoille ja päätavoitteena on tehdä ympäristöjohtamisesta luonnollinen osa yrityksen toimintaa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, me autamme mielellämme.

Hankkiessasi Protectin HSEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut pähkinänkuoressa

  • Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut ovat: työsuojelupäällikkö, HRD-päällikkö, laatupäällikkö ympäristöpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö
  • Palvelu mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ottaa vastuuta ja on usein myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä
  • On selvillä yrityksen strategiasta ja operatiivisesta toiminnasta ja työskentelee niiden edistämiseksi
  • Toimii itseohjautuvasti yrityksen sisällä HSEQ-kehitystyötä sparraten ja auttaen
  • Hallitsee lainsäädännölliset vaatimusten ja standardien suositukset
  • Valvoo, neuvoo ja opastaa käytännössä
  • Toimii reiluna kumppanina asiakkaan rinnalla