HSEQ-asiantuntijapalvelut

Turvallisuusjohtaminen

Protect tarjoaa asiantuntijoidensa kautta apua yritysturvallisuuden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan ja ylläpitämiseen. Yritysturvallisuus on laaja kokonaisuus, jolla turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta sekä turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Turvallisuuteen liittyvät palvelumme liittyvät myös vahvasti työsuojeluun sekä ympäristöturvallisuuteen ja vastuullisuuteen.

Tällä sivulla käsittelemme erityisesti seuraavia teemoja:

 • Palo- ja poistumisturvallisuus
 • Vaarallisten kemikaalien laajamittainen ja vähäinen teollinen käsittely ja varastointi sekä niihin liittyvät velvollisuudet
 • Toiminta, joka aiheuttaa räjähdysvaarallisia ilmaseoksia (ATEX)

Tunnemme vaatimukset ISO 45001 -standardin takana ja huomioimme ne TTT-johtamisjärjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä. Laadimme myös viranomaisten vaatimia asiakirjoja,joilla halutaan taata yrityksen toiminnalle turvalliset puitteet. Yleisimmät yrityksen turvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut liittyvät esim. pelastussuunnitelman tekemiseen, räjähdyssuojausasiakirjan laatimiseen, kemikaalien käyttöön ja varastointiin tai tietoturvan hallintaan.

Protectin turvallisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita voi ostaa joko projektiperusteisesti tai jatkuvana asiantuntijapalveluna. Asiantuntijapalvelut voivat olla nykytilan arviointia, erilaisten kokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista tai turvallisuusasiakirjojen jatkuvaa ylläpitoa. Vakiintuneet toimintatapamme tuottavat asiakkaillemme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteet määritellään aina asiakaan tarpeiden mukaisesti. Yritys voi halutessaan myös ulkoistaa turvallisuuspäällikön työt kokonaan Protectille.

Asiakkaan käytössä on aina Protectin kokenut asiantuntijatiimi, jolla on sekä teoreettista että käytännön erityisosaamista monelta eri alalta. Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote; jaamme ajantasaista tietoa ja hyviä käytäntöjä. Asiakkaamme arvostavat sitä, että hankkiessaan meiltä asiantuntijapalvelua, myös heidän vastuuhenkilönsä osaaminen kehittyy. Jatkuvissa sopimuksissa yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin sitoutuu useampi asiantuntija, millä varmistamme palvelun jatkuvuuden. Kaikessa asiantuntijatyössä tavoitteenamme on jalkauttaa tieto jokaiselle organisaation tasolle niin, että koko henkilöstö voi hyötyä onnettomuuksien estämiseksi tehdystä työstä. Tässä asiakkaamme voivat hyödyntää PRO24 -järjestelmäämme.

Tavoitteenamme on olla asiakkaan kumppani ja luotettava lisäresurssi yrityksen kokonaisvaltaisen turvallisuuden rakentamisessa, ylläpitämisessä, arvioinnissa ja kehittämisessä. Me autamme asiakastamme huolehtimaan siitä, että vaaditut asiakirjat ovat ajan tasalla ja organisaatio on tietoinen siitä, miten heidän tulee toimia.

Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote

Tutustu alla oleviin palvelumalleihimme ja kysy lisää yrityksesi turvallisuuteen liittyvistä asiantuntijapalveluista

Nykytilan arviointi

Tarjoamme nykytilan arviointia vaatimustenmukaisuuden selvittämiseksi. Arviointi sisältää valitun näkökulman mukaisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, poikkeamaraportin ja ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi. Arviointi voidaan toteuttaa tarpeen mukaan etäneuvotteluna tai asiakkaan luona. Yleensä arviointiin liittyy kohdekierros asiakkaan tiloissa.

Nykytilan arviointi on hyvä menetelmä, kun halutaan selvittää, mihin resurssit kannattaisi suunnata ensimmäisenä. Myöhäisemmässä vaiheessa se voi olla osa sisäisten auditointien suunnitelmaa. Hinta alkaen 1900 euroa (alv 0 %).

Projektityyppiset asiantuntijapalvelut (esimerkkejä)

 • Toiminnan laajuuden selvittäminen (vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi)
 • Kemikaali-ilmoitus
 • Pelastussuunnitelma ja sisäinen pelastussuunnitelma
 • Valmiussuunnitelma
 • Toimintaperiaateasiakirja
 • Turvallisuusselvitys
 • Räjähdyssuojausasiakirja ja tilaluokituspiirrokset
 • HAZOP –poikkeama-analyysi
 • ISO 45001:2018 mukaisen TTT-järjestelmän rakentaminen
 • Turvallisuuteen liittyvät koulutukset
 • Tietosuojakatselmointi

Ylläpito ja kehittäminen (jatkuva sopimus)

Protect tarjoaa jatkuvaa tukea yrityksen turvallisuuden kehittämiseen sekä ylläpitopalvelua laatimillemme asiakirjoille. Jatkuva kumppanuus voi sisältää esim. säännölliset vuosittaiset tarkastukset ja asiakirjojen (esim. pelastussuunnitelma, räjähdyssuojausasiakirja tai turvallisuusselvitys) säännöllisen päivittämisen. Jatkuvan kumppanuussuhteen kautta asiakas voi olla varma, että turvallisuuteen liittyvät lakisääteiset asiat on asianmukaisesti hoidettu.

Turvallisuuspäällikkö

Protectin asiantuntija voi toimia yrityksenne turvallisuuspäällikkönä. Lue lisää ulkoistetuista päällikköpalveluistamme .