Ulkoistetut päällikköpalvelut

Turvallisuuspäällikkö

Protect hoitaa turvallisuuspäällikön tehtäviä ulkoistettuna palveluna.Turvallisuuspäällikön päätehtävänä on yrityksen toiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Turvallisuuspäällikkömme toimii yritysturvallisuuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa.

Käytännössä Protectin turvallisuuspäällikön tehtäviin kuuluu yritysturvallisuuteen kokonaisuuteen liittyvien toimenpiteiden laajuuden ja luonteen arviointia, tehtävien koordinointia ja vastuiden määrittelyä.

Turvallisuuspäällikön tehtävänä on toimia asiantuntijana, joka tuntee yrityksen toimintatavat, haasteet ja ymmärtää liiketoiminnan kannalta tärkeimmät elementit. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta. Sovittamalla asiantuntijuuden ja käytännön osaamisen Protectin turvallisuuspäällikkö osaa neuvoa asiakasta sopivimpien käytänteiden kanssa.

Protectin turvallisuuspäällikkö voi toimia yrityksen pitkäjänteisenä kumppanina, joka on vahvasti läsnä yrityksen toiminnassa. Tällöin hän kehittää ja ylläpitää yrityksen turvallisuuteen liittyviä toimintoja sekä jatkuvaa parantamista pidemmällä tähtäimellä. Turvallisuuspäällikkö voi olla esim. käynnistämässä kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden haltuun ottamista ja valvoa, että toiminnot saadaan jalkautettua yrityksen arjessa toimiviksi kokonaisuuksiksi. Taustallaan turvallisuuspäälliköllä on koko Protectin HSEQ-asiantuntijajoukon osaaminen.

Turvallisuuspäällikköpalvelun laajuus, tavoitteet ja vastuut määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Ulkoistettuna ostettu turvallisuuspäällikkö keskittyy olennaiseen ja pitää huolen siitä, että lakisääteiset ja toimenpiteitä vaativat asiat huomioidaan ja että toiminta kehittyy ja pysyy jatkuvasti ajan tasalla.

Kysy lisää yritysturvallisuuden johtamisesta meiltä!

Hankkiessasi Protectin HSEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut pähkinänkuoressa

  • Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut ovat: työsuojelupäällikkö, laatupäällikkö ympäristöpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö
  • Palvelu mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ottaa vastuuta ja on usein myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä
  • On selvillä yrityksen strategiasta ja operatiivisesta toiminnasta ja työskentelee niiden edistämiseksi
  • Toimii itseohjautuvasti yrityksen sisällä HSEQ-kehitystyötä sparraten ja auttaen
  • Hallitsee lainsäädännölliset vaatimusten ja standardien suositukset
  • Valvoo, neuvoo ja opastaa käytännössä
  • Toimii reiluna kumppanina asiakkaan rinnalla