Kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät lupaprosessit

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Laajamittainen toiminta edellyttää aina lupaa toiminnalle (ns. kemikaaliturvallisuuslupa). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä ja myöntää siihen tarvittavat luvat. Lupahakemuksissa Tukesin käsittelyaika on n. 8 kk, joten sujuva lupahakemusprosessi on tärkeää aikataulussa pysymisessä.

Lupahakemus sisältää kattavat kuvaukset kemikaaleista, toiminnan sijainnista ja sijoittelusta, suunnitellusta toiminnasta ja prosesseista, olosuhteista, onnettomuusvaarojen tunnistamisesta, turvallisen toiminnan varmistamisesta ja varautumisesta onnettomuustilanteisiin.

Lupaprosessin läpiviennissä Protectin asiantuntijat voivat auttaa niin yksittäisen hakemusliitteen kanssa, kuin koko lupaprosessin läpiviennissä. Asiantuntijamme on tukena tarvittaessa myös lupahakemuksen jätön jälkeisessä toiminnan harjoittajan kuulemisvaiheessa ja käyttöönottotarkastuksessa.

Tarvitsetteko asiantuntijaa lupaprosessinne läpiviemiseen ja dokumentointiin? Asiantuntijallemme lupaprosessit ovat rutiinia. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.