Kemikaaliturvallisuutta säätelevät erilaiset luvat

Kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin liittyy lupaprosesseja. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Laajamittainen toiminta edellyttää aina lupaa toiminnalle (ns. kemikaaliturvallisuuslupa). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä ja myöntää siihen tarvittavat luvat. Lupahakemuksissa Tukesin käsittelyaika on n. 8 kk, joten sujuva lupahakemusprosessi on tärkeää aikataulussa pysymisessä.

Kemikaaliturvallisuuslupa

Kemikaaliturvallisuuslupahakemus sisältää kattavat kuvaukset kemikaaleista, toiminnan sijainnista ja sijoittelusta, suunnitellusta toiminnasta ja prosesseista, olosuhteista, onnettomuusvaarojen tunnistamisesta, turvallisen toiminnan varmistamisesta ja varautumisesta onnettomuustilanteisiin.

Kemikaaliturvallisuus ja lupaprosessit yrityksissä

Protectin asiantuntijat auttavat kemikaaliturvallisuuslupaprosessissa niin yksittäisen hakemusliitteen kanssa, kuin koko lupaprosessin läpiviennissä. Asiantuntijamme ovat tukena tarvittaessa myös lupahakemuksen jätön jälkeisessä toiminnan harjoittajan kuulemisvaiheessa ja käyttöönottotarkastuksessa.

Kun tarvitset asiantuntijaa lupaprosessinne läpiviemiseen ja dokumentointiin ota yhteyttä. Asiantuntijoillemme lupaprosessit ovat rutiinia.

Lue asiantuntijamme ajatuksia kemikaaliturvallisuudesta.