Meluntorjuntaohjelma

Työnantajan on laadittava ja toteutettava meluntorjuntaohjelma, kun työntekijän melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon. Meluntorjuntaohjelma on organisaation suunnitelma siitä, miten työntekijöiden melulle altistumista pyritään vähentämään. Ohjelma on oltava olemassa aina, jos yhdenkin työntekijän melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon. Toiminta-arvot on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta.

Protect voi auttaa yrityksiä tunnistamaan melua aiheuttavia tekijöitä ja selvittämään työntekijöiden mahdollisia melualtistumisia. Protect voi auttaa yritystä laatimaan meluntorjuntaohjelman sekä myös kehittämään toimintaa niin, että mahdolliset melun lähteet hallitaan ja työntekijöiden turvallisuus voidaan varmistaa.