Protect

HSEQ-asiantuntijapalvelut

Tukea strategisten päätösten tekemiseen, sparrausta kehitystyöhön ja ratkaisuehdotuksia yrityksen HSEQ-prosessien solmukohtiin.

Yrityksen kokonaisturvallisuus koostuu monesta eri osa-alueesta, jotka yhdessä muodostavat perustan liiketoiminnan jatkuvuudelle, turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle.

Autamme pitämään poikkeamat hallinnassa, jotta kokonaisuus toimii ja pysyy ehjänä. Pitkän linjan turvallisuus- ja laatuasiantuntijamme ovat apunasi prosessien johtamisessa sekä operatiivisessa toiminnassa että johtoryhmätasolla – tarvitsitpa tukea tai lisäresurssia projekteihin tai jatkuvaan toimintaan.

HSEQ-asiantuntijapalvelut teollisuuden toimijoille

Haluatteko panostaa kokonaisvaltaisesti turvallisuus- ja laatujohtamiseen ja näette, että kyse on kilpailuedusta ja yrityksen suorituskyvyn varmistamisesta? Onko tahtotilanne, että HSEQ-kehittämisestä tulee systemaattista ja tavoitteellista? Niin myös suurin osa pitkäaikaisista ja tyytyväisistä asiakkaistamme ajattelee ja on siksi valinnut meidän kumppaniksi HSEQ-palveluntuottajana.

Suurin osa asiakkaistamme on teollisia toimijoita ja heidän sidosryhmiään. He hyödyntävät meidän vahvaa osaamista erityisesti palo-, kemikaali- ja työturvallisuudesta sekä ympäristö- ja laatujohtamisesta. Löydät alempana lisätietoja palveluistamme.


Turvallisuusjohtaminen

Palo- ja kemikaaliturvallisuuden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tutustu myös turvallisuuspäällikkö -palveluun.


Työturvallisuus

Työsuojelupäällikön lisäresurssi – tukea vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, työsuojelun yhteistoiminnan suunnitteluun ja dokumentaation laatimiseen. Tutustu myös työsuojelupäällikkö -palveluun.


Ympäristöjohtaminen

Ympäristöturvallisuuden ja johtamisen kehittämiseen: nykytilaselvitys, ISO 14001 -standardin mukaisten ympäristöjohtamisjärjestelmien rakentaminen, sisäiset auditoinnit sekä johdon ja prosessien omistajien kouluttaminen. Tutustu myös ympäristöpäällikkö -palveluun.


Laatujohtaminen

Laatujohtamisen kehittämiseen: nykytilaselvitys, ISO 9001 -standardin mukaisten johtamisjärjestelmien rakentaminen, sisäiset auditoinnit sekä johdon ja prosessien omistajien kouluttaminen. Tutustu myös laatupäällikkö -palveluun.


 

Autamme asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti turvaamalla yrityksen henkilöstön, ympäristön ja liiketoiminnan. Varmistamme suorituskyvyn estämällä onnettomuudet ja poikkeamat sekä vähentämällä niiden jälkivaikutuksia. Kokeneena kumppanina sitoudumme kehittämään yrityksenne HSEQ-prosesseja, jotka tukevat liiketoimintatavoitteitanne.

 

Tunnistamme yrityksesi toiminnan vahvuudet ja kehityskohteet – ota yhteyttä ja tehdään laadusta normi yhdessä! 

Tukea, sparrausta ja lisäresursseja kehittämiseen – projekteina ja jatkuvana palveluna

Autamme valmentavalla ja sparraavalla työotteella – saat meiltä osaamista ja konkreettisen toimintasuunnitelman esimerkiksi:

  • yrityksen toiminnan vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseen
  • prosessien rakentamiseen
  • riskien ja mahdollisuuksien arviointiin
  • toimintatapojen vakiinnuttamiseen
  • sisäisiin auditointeihin
  • johtamisen kehittämiseen
  • lainsäädännön, asetusten ja standardien vaatimusten täyttämiseen.