Protect

HSEQ-asiantuntijapalvelut

Tukea strategisten päätösten tekemiseen, sparrausta kehitystyöhön ja ratkaisuehdotuksia yrityksen HSEQ-prosessien solmukohtiin.

Yrityksen kokonaisturvallisuus koostuu monesta eri osa-alueesta, jotka yhdessä muodostavat perustan liiketoiminnan jatkuvuudelle, turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle.

Autamme pitämään poikkeamat hallinnassa, jotta kokonaisuus toimii ja pysyy ehjänä. Pitkän linjan turvallisuus- ja laatuasiantuntijamme ovat apunasi prosessien johtamisessa sekä operatiivisessa toiminnassa että johtoryhmätasolla – tarvitsitpa tukea tai lisäresurssia projekteihin tai jatkuvaan toimintaan.

HSEQ-asiantuntijapalvelut teollisuuden toimijoille

Haluatteko panostaa kokonaisvaltaisesti turvallisuus- ja laatujohtamiseen ja näette, että kyse on kilpailuedusta ja yrityksen suorituskyvyn varmistamisesta? Onko tahtotilanne, että HSEQ-kehittämisestä tulee systemaattista ja tavoitteellista? Niin myös suurin osa pitkäaikaisista ja tyytyväisistä asiakkaistamme ajattelee ja on siksi valinnut meidän kumppaniksi HSEQ-palveluntuottajana.

Suurin osa asiakkaistamme on teollisia toimijoita ja heidän sidosryhmiään. He hyödyntävät meidän vahvaa osaamista erityisesti palo-, kemikaali- ja työturvallisuudesta sekä ympäristö- ja laatujohtamisesta. Löydät alempana lisätietoja palveluistamme.


Turvallisuusjohtaminen

Palo- ja kemikaaliturvallisuuden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tutustu myös turvallisuuspäällikkö -palveluun.


Työturvallisuus

Työsuojelupäällikön lisäresurssi – tukea vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, työsuojelun yhteistoiminnan suunnitteluun ja dokumentaation laatimiseen. Tutustu myös työsuojelupäällikkö -palveluun.


Ympäristöjohtaminen

Ympäristöturvallisuuden ja johtamisen kehittämiseen: nykytilaselvitys, ISO 14001 -standardin mukaisten ympäristöjohtamisjärjestelmien rakentaminen, sisäiset auditoinnit sekä johdon ja prosessien omistajien kouluttaminen. Tutustu myös ympäristöpäällikkö -palveluun.


Laatujohtaminen

Laatujohtamisen kehittämiseen: nykytilaselvitys, ISO 9001 -standardin mukaisten johtamisjärjestelmien rakentaminen, sisäiset auditoinnit sekä johdon ja prosessien omistajien kouluttaminen. Tutustu myös laatupäällikkö -palveluun.


Yritysten kehittämispalvelut (ELY-keskus)

Protect on Yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottaja.


 

Autamme asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti turvaamalla yrityksen henkilöstön, ympäristön ja liiketoiminnan. Varmistamme suorituskyvyn estämällä onnettomuudet ja poikkeamat sekä vähentämällä niiden jälkivaikutuksia. Kokeneena kumppanina sitoudumme kehittämään yrityksenne HSEQ-prosesseja, jotka tukevat liiketoimintatavoitteitanne.

 

Tunnistamme yrityksesi toiminnan vahvuudet ja kehityskohteet – ota yhteyttä ja tehdään laadusta normi yhdessä! 

Tukea, sparrausta ja lisäresursseja kehittämiseen – projekteina ja jatkuvana palveluna

Autamme valmentavalla ja sparraavalla työotteella – saat meiltä osaamista ja konkreettisen toimintasuunnitelman esimerkiksi:

  • yrityksen toiminnan vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseen
  • prosessien rakentamiseen
  • riskien ja mahdollisuuksien arviointiin
  • toimintatapojen vakiinnuttamiseen
  • sisäisiin auditointeihin
  • johtamisen kehittämiseen
  • lainsäädännön, asetusten ja standardien vaatimusten täyttämiseen.