Työsuojelun toimintaohjelma

Jokainen yritys, jolla on yksi tai useampi ulkopuolinen työntekijä, on velvoitettu laatimaan työsuojelun toimintaohjelman. Työsuojelun toimintaohjelma on yrityksen työsuojelun yhteistoimintaa ohjaava dokumentti, jossa esitetään tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle sekä henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Toimintaohjelmassa kuvataan myös yrityksen työsuojelun vastuut ja yhteistoiminnan organisoinnin toimintatavat.

Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät HSEQ-haasteiden parissa päivittäin, on työsuojelun lakisääteisten dokumenttien laatiminen heidän avullaan helppoa ja vaivatonta. Jokainen dokumentti suunnitellaan yrityksen toimintaan sopivaksi. Asiantuntijan avulla myös dokumentin sisällön kouluttaminen ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen sujuu luontevasti.