HSEQ-asiantuntijapalvelut

Laatujohtaminen

Protect tarjoaa yrityksille asiantuntijatukea laadun ja johtamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Teemme yrityksille nykytilan arviointeja, rakennamme ISO 9001 -standardiin perustuvia johtamisjärjestelmiä, sisäisiä auditointeja, tuemme ja koulutamme johtoa ja prosessien omistajia. Tarvittaessa voimme toimia yritykselle myös laatupäällikkönä tai HRD-päällikkönä.

Protectin asiantuntijat toimivat laadun ja johtamisen muutosvoimana, joka motivoi ja auttaa johtoa onnistumaan toimenpiteissään. Tavoitteenamme on luoda tehokkaita työympäristöjä, joissa ihmisten itseohjautuvuutta tuetaan ja henkilöstöä motivoidaan toteuttamaan yhdessä määriteltyjä tavoitteita toiminnan perustana toimivilla laatu- ja turvallisuusohjeilla. Asiantuntijamme voi valmentaa yrityksenne esimiehiä ja sparrata johtajuuteen ja tasapuoliseen, yrityksen näköiseen esimiestyöhön liittyvissä asioissa. Pystymme auttamaan teitä HR-politiikan ja yhtenäisten toimintatapojen rakentamisessa. Osaamisen kartoittaminen ja varmistaminen sekä rekrytointikäytäntöjen ja -prosessien johtaminen kuuluvat myös palveluihimme.

Protectin sisäiset auditoinnit tuovat yrityksen toimintaan raikasta ulkopuolista näkökulmaa, tuoreita parannusehdotuksia ja mahdollisuutta kehittää yhdessä uusia, toimivampia tapoja johtaa ja ylläpitää laatua. Sisäiset auditoinnit ovat hyvä keino jatkuvalle parantamiselle.

Palveluita voi ostaa joko projektiperusteisesti tai jatkuvana asiantuntijapalveluna. Asiantuntijamme auttavat sekä pienissä että isoissa laatuun ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijapalvelut voivat olla nykytilan arviointia, kokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista, tavoitteiden ja mittareiden rakentamista tai pitkäjänteistä laatu- ja johtamisjärjestelmän ylläpitoa, johdon sparrausta ja jatkuvaa parantamista. Annamme tukeamme sekä kirjallisten dokumenttien suunnittelussa ja laatimisessa että käytännön toimien konkreettisessa kehittämisessä ja ohjaamisessa.

Asiakkaamme saa käyttöönsä laajan asiantuntijajoukkomme, jossa on useita eri alojen ammattilaisia. Jokainen asiantuntija huolehtii siitä, että asiakkaamme saavat ajantasaista tietoa laeista ja säännöksistä. Hyödynnämme asiakastyössämme koko ajan laajentuvaa osaamistamme ja käytännössä hyväksi havaittuja toimintoja.

Tiivis kumppanuus tuo yrityksen toimintaan lisäarvoa. Asiantuntijamme oppivat tuntemaan asiakasyritykset ja niiden henkilökunnan ja toimintatavat. Kumppanuuden kautta asiakkaalle voidaan taata asiantuntijapalveluiden jatkuva saatavuus ja tutut, asiakaskohtaiset yhteyshenkilöt.

Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote.

Tutustu alla oleviin palvelumalleihimme ja kysy lisää yrityksesi turvallisuuteen liittyvistä asiantuntijapalveluista

Nykytilan arviointi

Tarjoamme nykytilan arviointia vaatimustenmukaisuuden selvittämiseksi. Arviointi sisältää valitun näkökulman mukaisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, poikkeamaraportin ja ehdotukset korjaaviksi toimenpiteeksi. Arviointiin voidaan toteuttaa tarpeen mukaan etäneuvotteluna tai asiakkaan luona. Yleensä arviointiin liittyy kohdekierros asiakkaan tiloissa.

Nykytilan arviointi on hyvä menetelmä, kun halutaan selvittää, mihin resurssit kannattaisi suunnata ensimmäisenä. Myöhäisemmässä vaiheessa se voi olla osa sisäisten auditointien suunnitelmaa.

Projektityyppiset asiantuntijapalvelut (esimerkkejä)

  • ISO 9001:2015 mukaisen johtamisjärjestelmän rakentaminen
  • Prosessien kehittäminen
  • Tehokkuusajattelun hyödyntäminen yrityksen toiminnassa
  • Toiminnan tavoitteiden ja mittarien kehittäminen ja jalkauttaminen
  • Toiminnan vastuiden ja valtuuksien määrittely
  • Esimiestyön kehittäminen
  • Sisäiset auditoinnit

Kumppanuus ja kehittäminen (jatkuva sopimus)

Teemme jatkuvaa laadun ja johtamisen kehittämistä kumppanuusmenetelmällä erilaisille yrityksille. Jatkuvassa kumppanuussuhteessa määritellään vastuualueet ja tarvittavien palveluiden määrä. Tämän perusteella voidaan arvioida kumppanuudelle kuukausittainen tuntimäärä, josta muodostuu palvelun hinta. Kumppanuussuhteiden tuntimäärät voivat vaihdella  5-90 tuntiin kuussa.

Laatupäällikköpalvelut

Protectin asiantuntija voi toimia myös yrityksenne laatupäällikkönä. Lue lisää ulkoistetuista päällikköpalveluistamme.