HSEQ-asiantuntijapalvelut

Työsuojelu

Protectin työsuojeluun erikoistunut asiantuntija voi toimia yrityksen työsuojelupäällikön lisäresurssina, joka tukee työsuojelupäällikköä erilaisissa tehtävissä. Annamme tukeamme sekä kirjallisten dokumenttien suunnittelussa ja laatimisessa että työsuojelun käytännön toimien konkreettisessa kehittämisessä.

Tunnemme vaatimukset ISO 45001 -standardin takana ja huomioimme ne TTT-järjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä. Laadimme myös viranomaisten vaatimia asiakirjoja, joilla halutaan taata työntekijöille turvallinen työympäristö.

Työsuojelun asiantuntijamme voivat olla työsuojelupäällikön ja esimiesten tukena esim. työn riskien ja kemikaaliriskien arvioinneissa, ilmoitusmenettelyn käyttöönotossa, työsuojelun toimintaohjelman laatimisessa ja kemikaalirekisterin ja -luetteloiden laatimisessa ja ylläpitämisessä. Ulkopuolisena asiantuntijana tarjoamme asiakkaillemme lisäarvoa ja resursseja perehdyttämiseen sekä työsuojeluasioiden viestintään ja vastuiden ja tehtävien koordinointiin.

Protectin työsuojeluun liittyviä asiantuntijapalveluita voi ostaa joko projektiperusteisesti tai jatkuvana asiantuntijapalveluna. Asiantuntijapalvelut voivat olla nykytilan arviointia, erilaisten kokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista tai työsuojeluasiakirjojen laatimista ja päivittämistä. Kokemuksemme ja työsuojeluosaamisemme näkyy asiakkaalle esimerkiksi työn riskien arvioinnissa. Arviointi on aina yhteistyötä ja Protectin asiantuntijan rooli arvioinnissa on usein toimia kalibroijana ja kompassina. Tunnistamme toiminnan ja turvallisuuden kannalta merkittävät riskit. Näin korjaavat toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Arviointeihimme liittyy aina dokumentointi, josta on yritykselle hyötyä myös myöhemmässä vaiheessa. Huolellisesti tehdyistä arvioinneista ja dokumentaatiosta käyvät ilmi arviointiperusteet ja toteutetut korjaavat toimenpiteet.

Toimimme työsuojeluun liittyvissä asioissa aina yrityksen resurssit ja toimintaympäristön huomioon ottaen. Kehitämme yrityksen turvallisuuskulttuuria niin, että vähimmäisvaatimuksena on lakisääteisten vaatimusten täyttyminen. Työsuojelussa onnistumisen edellytys on linjajohdon tukeminen työsuojelun valvontatehtävässä. Vakiintuneet toimintatapamme tuottavat asiakkaillemme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteet määritellään aina asiakaan tarpeiden mukaisesti.

Lakisääteinen ja yrityksen toimintaan sopeutettu työsuojelutoiminta turvaa sekä henkilökuntanne että johdon arkea. Me tuemme ja autamme näissä asioissa. Tutustu palveluihimme ja kysy lisää!

Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote

Tutustu alla oleviin palvelumalleihimme ja kysy lisää yrityksesi turvallisuuteen liittyvistä asiantuntijapalveluista

Nykytilan arviointi

Tarjoamme nykytilan arviointia vaatimustenmukaisuuden selvittämiseksi. Arviointi sisältää valitun näkökulman mukaisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, poikkeamaraportin ja ehdotukset korjaaviksi toimenpiteeksi. Arviointiin voidaan toteuttaa tarpeen mukaan etäneuvotteluna tai asiakkaan luona. Yleensä arviointiin liittyy kohdekierros asiakkaan tiloissa.

Nykytilan arviointi on hyvä menetelmä, kun halutaan selvittää, mihin resurssit kannattaisi suunnata ensimmäisenä. Myöhäisemmässä vaiheessa se voi olla osa sisäisten auditointien suunnitelmaa. Hinta alkaen 1900 euroa (alv 0 %).

Projektityyppiset asiantuntijapalvelut (esimerkkejä)

  • ISO 45001:2018 mukaisen TTT-järjestelmän rakentaminen
  • Työsuojelun asiakirjat
  • Työsuojelun roolien ja vastuiden määrittely
  • Työn riskien arviointi
  • Kemikaalialtistumisen arviointi ja ehkäiseminen
  • Kemikaaliluetteloiden laatiminen
  • Ilmoitusmenettelyn käyttöönotto (turvallisuushavainnot ja aloitteet)
  • Työsuojelukoulutus

Kumppanuus ja kehittäminen (jatkuva sopimus)

Tarjoamme asiakkaillemme jatkuvaa tukea työsuojelun toteuttamiseen ja kehittämiseen. Jatkuvan tuen kuukausittainen tarve määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Työsuojelupäällikkö

Protectin asiantuntija voi toimia yrityksessänne ulkoistettuna työsuojelupäällikkönä. Lue lisää ulkoistetuista päällikköpalveluistamme.