Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Yrityksen sidosryhmistä henkilöstö on ehkä tärkein voimavara, johon yritys voi itse vaikuttaa. Henkilöstö ja sen osaaminen toimivat yrityksen jatkuvana voimavarana ja yrityksen velvollisuus on ruokkia työntekijöiden motivaatiota ja osaamisen kehittämisen periaatteita. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on lakisääteinen dokumentti, joka yrityksen tulee laatia ja ylläpitää säännöllisesti yhteistyössä yrityksen johdon, HR-toimintojen ja luottamushenkilöiden kanssa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa käydään läpi yrityksen henkilöstön rakenteita, osaamista ja nykytilaa sekä linjataan seuraavien vuosien tavoitteita.

Koska Protectin asiantuntijat työskentelevät HSEQ-haasteiden parissa päivittäin, on henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen heidän johtaman projektin kautta helppoa ja vaivatonta. Jokainen dokumentti suunnitellaan yrityksen toimintaan sopivaksi. Asiantuntijan avulla myös dokumentin sisällön ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen sujuu luontevasti.