PRO24 -järjestelmä

PRO24 HSEQ Työpöytä

PRO24 HSEQ Työpöydät toimii visuaalisena alustana erilaisille suunnitelmille ja johtamisjärjestelmille.

Työpöytä koostuu dokumenteista sekä linkeistä, joilla kerätään tietoa PRO24 –järjestelmästä. Linkin avulla voidaan myös ohjata järjestelmästä ulos.

Työpöytiä, joita olemme toteuttaneet asiakkaidemme kanssa:

 • Johtamisjärjestelmät
  (ISO9001, ISO14001, ISO45001)
 • Laatukäsikirja
 • Osastokohtaiset työpöydät
 • Perehdyttäminen
 • Työsuojelu
 • Kemikaaliluetteloiden yhteenveto
 • Urakoitsijahallinta
 • Työpaikalla nähtävillä oleva lainsäädäntö
 • Yhteinen työmaa

 

 

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä!

PRO24 -järjestelmä

 • PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista.
 • PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.
 • Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.