PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastussuunnitelma on aina yksilöllinen, juuri kyseiseen kohteeseen räätälöity. Tämä edellyttää pelastussuunnitelman laatijoilta vankkaa osaamista, kuten pelastuslain velvoitteiden ja rakennusmääräysten tuntemista.

Asiakkaamme saa käyttöönsä Protectin koko asiantuntijatiimin osaamisen sekä kokemuksen. PRO24-järjestelmän pelastussuunnitelma on ennen kaikkea helppokäyttöinen, ja se soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja muille organisaatioille toimialasta riippumatta.

Protectin laatima pelastussuunnitelma täyttää Valtioneuvoston asetuksen vaatimukset, ja se koostuu muun muassa seuraavista osioista:

  • johtopäätökset vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella
  • kiinteistön sekä toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • ohjeet, kuinka toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa
  • mahdolliset muut toimenpiteet, jotka liittyvät omatoimiseen varautumiseen kohteessa

Pelastussuunnitelma laaditaan asiakkaan tarpeisiin yhteistyössä tilaajan ja Protectin asiantuntijoiden kanssa.

Pelastussuunnitelman laatimiseen sisältyy aina perusteellinen tutustuminen kohteeseen tarkastuskierroksineen ja esitietomateriaaleineen. Selvitämme lisäksi ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset.

Tämän lisäksi palveluun kuuluu:

  • tarvittavan turvallisuusorganisaation ja tehtävien määritys ja vastuutus
  • havaittujen puutteiden ja riskitekijöiden tunnistaminen sekä niihin annettavat toimenpide-ehdotukset tilanteen korjaamiseksi
  • toimenpide-ehdotusten ja riskien läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa
  • valmiin suunnitelman hyväksyttäminen asiakkaalla
  • valmiin suunnitelman luku- ja muokkausoikeuksien rajaaminen asiakkaan ohjeiden mukaan

PRO24 lisää joustavuutta

Protectin tuottamasta palvelusta syntyy kustannussäästöjä, koska asiakas voi keskittyä omaan ydintekemiseensä.

PRO24-järjestelmään tehtävä pelastussuunnitelma on helppo laatia, helppo käyttää ja helppo ylläpitää. Hädän hetkellä ajantasainen ja selainpohjainen pelastussuunnitelma on välittömästi koko henkilöstön käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Suurin kustannustehokkuus ja päivityshyöty syntyvät, kun asiakkaalle laaditaan järjestelmällä useita pelastussuunnitelmia samantapaisille kohteille.

 

Lisätietoja:
Pertti Salo, puh. 044 0665 916, etunimi.sukunimi@protect.fi

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »