PRO24 -järjestelmä

PRO24 Ilmoitukset

PRO24 Ilmoitukset on havaintojen ja poikkeamien hallintajärjestelmä. Koko ilmoituskäsittely hoidetaan sähköisesti ja samalla yksittäisen ilmoituksen käsittelyvaiheet tulevat vastuutettua, aikataulutettua ja dokumentoitua. Ilmoituksen tallentaminen käy kätevästi ilman sisäänkirjautumista joko mobiilisti tai tietokoneelta.

Ilmoituskäsittelyn vaiheita:

 • Ilmoitus
 • Luokittelu
 • Tutkinta
 • Toimenpiteet
 • Toimenpiteiden arviointi
 • Hyväksyntä

Järjestelmän visuaalisten näkymien kautta avoinna olevien toimenpiteiden ja ilmoitusten seuranta käy yksinkertaisesti.

Esimerkkejä ilmoitustyypeistä

 • vaaratilanne
 • läheltä piti
 • tapaturma
 • aloite
 • poikkeamat
 • työlupailmoitus
 • vierailijailmoitus

 

 

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä!

PRO24 -järjestelmä

 • PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista.
 • PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.
 • Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.