PRO24 -järjestelmä

PRO24 Tentit

PRO24 Tentit on sähköinen oppimis- ja tenttiympäristö.

Sen avulla järjestät ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia ja varmistat osaamisen tason koulutuksen jälkeen. Myös itse koulutusmateriaali voidaan tuoda suoraan oppimisympäristöön.

Esimerkkejä oppimis- ja tenttiympäristön hyödyntämisestä

  • uusien työntekijöiden perehdytys
  • sisäisten koulutukset
  • aliurakoitsijoiden turvallisuusperehdytykset
  • pelastussuunnitelman koulutus
  • ATEX -koulutus

 

 

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä!

PRO24 -järjestelmä

  • PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista.
  • PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.
  • Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.

Katso, mitä asiakkaamme kertovat PRO24 -järjestelmän käytöstä