PRO24 -järjestelmä

PRO24 Kemikaalit

PRO24 Kemikaalit on sähköinen kemikaalirekisteri, jonka avulla hallinnoit yrityksesi kemikaalitietoja, teet kemikaaliriskiarviointeja ja luot niistä luetteloita.

Järjestelmässä kemikaalit haetaan virtuaalisesta varastosta ja liitetään käyttö- ja varastopaikkoihin. Kemikaaleja voi hakea nimen, kiinnityspaikan, toimittajan tai kemikaalin vaaraominaisuuksien perusteella.

Kemikaaliriskien arviointi noudattaa yleisesti käytössä olevaa BS 18004 –standardin mallia hengitystie- ja ihoaltistumisen arvioimiseksi. Järjestelmä laskee seuraukset kemikaalin H-lausekkeiden perusteella. Kokonaisriski muodostuu automaattisesti, kun pääkäyttäjä arvioi yksittäiseen kemikaalin iho- ja hengitystiealtistumisen todennäköisyyden. Mikäli riski nousee merkittäväksi, tarkemman kemikaalitarkastelun voi tehdä esimerkiksi Stoffenmanager-työkalulla.

Asiakas voi koulutuksen jälkeen ylläpitää järjestelmää itsenäisesti. Jakamalla kemikaalivastuuta esimerkiksi osastoille, vastuuhenkilön työajasta merkittävä osuus jää toiminnan kehittämiseen.

 

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä!

PRO24 -järjestelmä

  • PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista.
  • PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.
  • Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.