PRO24 Kemikaalit on sähköinen kemikaalirekisteri, jonka avulla saat yrityksen kemikaalit hallintaan

Yritys tarvitsee kemikaalirekisteriä pystyäkseen hallitsemaan työturvallisuuteen sekä palo-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyviä riskejä. Kun kemikaaleja on kourallinen, saatat pärjätä excel-taulukolla, mutta kun kemikaalinimikkeiden määrä nousee tai toiminta laajenee alkaa tulla tarve sähköiselle kemikaalirekisterille. PRO24 Kemikaalit on sähköinen kemikaalirekisteri, jonka avulla hallinnoit yrityksesi kemikaalitietoja.

Sähköisen kemikaalirekisterin hyödyt

 • Hallitset yrityksen kemikaalikantaa yhdellä työkalulla.
 • Laaja kemikaalikirjasto, josta poimit käyttämänne kemikaalit ja käyttöturvallisuustiedotteet.
 • Luot kemikaaliluettelot ja jaat käyttöturvallisuustiedotteen työntekijöille.
 • Arvioit iho- ja hengitystiealtistumisen todennäkäisyyden kemikaaleittain ja käyttöpaikoittain. Järjestelmä hakee seuraukset kemikaalin H-lausekkeista ja kokonaisriski muodostuu automaattisesti.
 • Viestit työntekijöille kemikaaleittain käytettävät henkilönsuojaimet.
 • Pysyt ajan tasalla siitä, millaisia kemikaaleja yrityksessänne on.

PRO24 Kemikaalit on optimoitu Suomen markkinoille.

 

Helpottaisi varmaan teidänkin kemikaalien hallintaa? Tilaa PRO24-demoesittely tästä.

Tietitkö, että PRO24 on laajennettavissa moduuleittain? – Tutustu muihin PRO24 -järjestelmän työkaluihin.

Mikä PRO24 -järjestelmä on?

PRO24 on kotimainen HSEQ-järjestelmä kokonaisuuden hallintaan, seurantaan ja dokumentointiin. Se sisältää seuraavat työkalut riskien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen:

 • Riskien arviointi ja auditoinnit
 • Havaintojen ja poikkeamien käsittely
 • Asiakirjojen ja dokumentaation alusta
 • Kemikaalien hallinta ja altistumisen arviointi
 • Perehdytys, koulutukset ja niiden hallinta

 

Yksi järjestelmä, kaikki hyödyt. Kotimainen HSEQ-järjestelmä PRO24 tuo selkeyttä ja hallintaa jokapäiväiseen turvallisuus- ja laatujohtamiseen.