Asiakastarina

Alholmens Kraft hyödyntää jatkuvaa HSEQ-asiantuntijapalvelua

Alholmens Kraft on Pietarsaaressa sijaitseva maailman suurin biopolttoainetta käyttävä voimalalaitos, jonka kaupallinen tuotanto alkoi vuonna 2002. Voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä kuluttajille ja teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi se tuottaa prosessihöyryä, jota hyödynnetään paikallisessa tehtaassa.

HSEQ-kumppani sparraa ja auttaa löytämään järkevät ratkaisut asiakkaalle

Yhteistyö Protectin kanssa on alkanut jo vuonna 2010. Viime vuosina Alholmens Kraft on kehittänyt suunnitelmallisesti HSEQ-asioiden järjestelmällistä hallintaa. Yritys on ottanut tänä aikana käyttöön PRO24-järjestelmässä  sijaitsevat työpöydät ja työkalut, joiden kautta se kykenee hallinnoimaan ajantasaisesti laatuun ja turvallisuuteen liittyvää toiminnan arviointia ja seurantaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sidosryhmätyöskentelyä, käyttöturvatiedotteiden hallintaa kemikaalijärjestelmässä ja työsuojeluun liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia ja ohjeistuksia. Kaikki HSEQ-dokumentit kerätään myös PRO24-järjestelmään. Turvallisuusilmoitusten käsittely otetaan käyttöön lähiaikoina.

—Dokumenttien päivittäminen ja syöttäminen uuteen järjestelmään on iso projekti. Yhteyshenkilömme Protectilla on tehnyt todella perusteellista työtä tämän eteen. Päivitämme järjestelmään tietoja kokonaisuus kerrallaan, jonka jälkeen olemme valmiita järjestelmän laajempaan käyttöönottoon koko henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Ympäristösertifikaattiimme liittyvät dokumentit löytyvät jo PRO24:stä ja mm. edellisen auditoinnin yhteydessä pääsimme hyödyntämään järjestelmää, kertoo Rune Forsbacka, joka toimii Alholmens Kraftilla kunnossapitopäällikkönä.

 

Rune Forsbacka on tyytyväinen yhteistyöhön Protectin kanssa

 

Sidosryhmien perehdyttäminen vietiin läpi aikataulussa koronasta huolimatta

Voimalaitoksen seisokki oli suunniteltu keväälle 2020. Seisokin aikana voimalaitoksen alueella työskentelee lukuisia eri urakoitsijoita ja satoja eri työntekijöitä. Aiemmin perehdytys tehtiin yhteisessä koulutustilaisuudessa. Alholmens Kraft siirsi urakoitsijoiden perehdytyksen PRO24-järjestelmään, joka mahdollisti kaikkien paikalle tulevien perehdyttämisen etänä ja etukäteen.

— PRO24:n on rakennettu turvallisuuskoulutus, johon kaikki urakoitsijat pääsevät oman linkin kautta. Koulutus sisältää myös tenttityökalun, jonka avulla koulutettavat pääsevät tekemään kokeen, ja hyväksytyn tuloksen kautta saamaan luvan työskentelyyn. PRO24:n avulla voimme kouluttaa ja valvoa tehokkaasti, että turvallisuusmääräykset ovat voimala-alueella toimivien eri urakoitsijoiden tiedossa.

PRO24-järjestelmään kautta tehty perehdytys tuo aikasäästöjen lisäksi myös muita hyötyjä. Nyt yritys saa tärkeää dataa siitä, mitkä osa-alueet perehdytyksessä vaativat lisäkoulutusta tai syventämistä. Järjestelmän kautta yritys voi myös helposti todentaa, että perehdytys on tehty asianmukaisesti.

Kokonaisvaltaista HSEQ-kumppanuutta

Alholmens Kraftin HSEQ-asiantuntijakumppanina Protectilta nimettiin oma asiantuntija. Protectin asiantuntijan ”aisaparina” Alholmens Kraftilla on kunnossapitopäällikkö Rune Forsbacka. Yhteistyö ei kuitenkaan rajoitu yhteen henkilöön, vaan asiantuntijan työkenttä on laaja. Protectin asiantuntija on tehnyt yhteistyötä mm. eri sidosryhmien ja johtoryhmän kanssa.  Lisäksi hän tuo asiantuntija-apua turvallisuuspäällikölle.  Työsuojelupäällikkönäkin toimiva Forsbacka saa helpotettua omaa työtaakkaansa delegoimalla tiettyjä tehtäviä suoraan Protectin asiantuntijalle.

—Teen paljon taustatyötä ja otan selvää asioista asiakkaan puolesta. HSEQ-kentällä tapahtuu paljon asioita, jotka pitää huomioida yrityksen toiminnassa, eikä näiden asioiden selvittäminen ole aina ihan yksinkertaista. Hoidan annetut tehtävät yksi kerrallaan loppuun saakka ja autan asiakastani löytämään heidän ympäristöönsä parhaiten sopivimmat ratkaisut, Protectin asiantuntija kertoo.

Kumppanuus Protectin kanssa ei rajoitu vain yhteen osaamisalueeseen, vaan asiakas saa hyödyntää koko yrityksen osaamista. Protectilla asiantuntijat konsultoivat mielellään toisiaan.

—Verrattuna yksin asiantuntijana toimimiseen, minulla on etuna suuren asiantuntijatiimin tuki Protectilla. Yksin ei tarvitse tietää kaikkea, vaan saamme toisiltamme nopeasti tarkennettua asioita, joita voisi muuten joutua etsimään pitkäänkin, Protectin asiantuntija kertoo.

HSEQ-asiantuntija sisäistää asiakkaan yrityskulttuurin

Protectin asiantuntijan tehtävänä on pitää sovitut työt aikataulussa. Asiakkaat arvostavat sitä, että kumppani uskaltaa välillä painaa päälle ja hoputtaakin – tästä syystä asiantuntija monesti palkataankin. Myös omatoimisuutta arvostetaan. Kumppanuuteen kuuluu se, että asiantuntija oppii tietämään ja tuntemaan asiakkaan toiveet kysymättä jokaista asiaa erikseen.

—Arvostan kumppanuuttamme suuresti Rune Forsbackan kanssa. Välillämme on luottamus, joka on syntynyt tiiviistä yhteistyöstä ja samanlaisesta ajattelutavasta. Tämä kumppanuus ei ole pelkkää töiden suorittamista, vaan myös molemminpuolista oppimista ja sparrausta. Näin toimimalla olemme päässeet hienoihin lopputuloksiin, Protectin asiantuntija kertoo.

Forsbacka on yhteistyöstä vähintäänkin samaa mieltä.

— Protectilla ymmärretään meidän toimialaamme ja pienen organisaation haasteita. He pitävät huolen siitä, että toimintamme on turvallisuuden suhteen uusien lakien tasalla. Lisäksi saamme heiltä käytännöllisiä ideoita, jotka voidaan sovittaa meidän resursseihin. On erinomainen asia, että saan toimia yhden yhteyshenkilön kanssa, joka tuntee toimintamme hyvin tarkkaan ja osaa antaa meille juuri oikeanlaista apua.

 

Lue lisää HSEQ-asiantuntijapalveluista

Tutustu PRO24-järjestelmään

Katso muita asiakastarinoitamme