Asiakastarina

Asiantuntijapalveluista apua laatu- ja turvallisuustyön kehittämiseen A.Häggblomilla

 

Ab A. Häggblom Oy palvelee raskasta kalustoa tuottamalla mm. maanrakennuskoneiden ja kaivoslaitteiden varaosia, kulutusteriä ja telaketjuratkaisuja. Tällä hetkellä Häggblom toimii Kokkolassa ja Espoossa. Lisäksi toimintaa on myös Ruotsissa.

– Tällä hetkellä meillä on noin 120 työntekijää, joista valtaosa on tuotannossa, kertoo toimitusjohtaja Jukka Karhula.

Toiminnanohjauksesta asiantuntijapalveluihin

Protectin ja Häggblomin yhteistyö sai aikoinaan alkunsa siitä, kun Häggblom otti käyttöönsä Protectin PRO24-järjestelmän. Sittemmin yhteistyötä on tiivistetty hankkimalla Protectilta ostopalveluna työturvallisuuspäällikkö- ja laatupäällikköpalvelu.

Karhula kuvailee yhteistyön toimivan hyvin.

– Välillä tuntuu, että he ovat Häggblomin omia työntekijöitä, ja tämä onkin yhteistyön kulmakiviä. Viestinnän pitää toimia hyvin. Meille ei saa tulla tunnetta, etteivät he ole kartalla siitä, mitä meillä tapahtuu, Karhula kiittelee.

Monta päätä on viisaampi kuin yksi

Karhulan mukaan Häggblomin saama hyöty yhteistyöstä näkyy erityisesti siinä, että Protectilla on paljon ammattilaisia ja osaamista heidän taustallaan. Se näkyy Häggblomin päässä niin, että heitä palvelevalla asiantuntijalla on taustallaan laaja joukko muita asiantuntijoita, joilta voi kysyä apua tarvittaessa.

Toinen keskeinen hyöty on se, että Protect on tehnyt samaa työtä myös muissa yrityksissä, ja sieltä karttuneet eri toimialojen hyvät käytänteet siirtyvät myös Häggblomille käyttöön.

Asiantuntijapalvelut täydentämään yrityksen omia resursseja

Karhula suosittelee Protectin asiantuntijapalveluita erityisesti sellaisille yrityksille, jossa laatu- ja turvallisuustyö on tunnistettu olennaisen tärkeäksi osaksi.

– Sen kokoluokan yrityksille, joiden resurssit eivät riitä laatu- ja turvallisuustyön kehittämiseen, tällainen asiantuntijapalveluyhteistyö toimii erityisen hyvin, Karhula päättää.

 

Panostus turvallisuusajatteluun käänsi tapaturmataajuuden laskuun Meiralla

Miksi ulkoistaisin asiantuntijatehtävän tai päällikön?

Lue lisää työsuojelupäällikköpalvelusta

Lue lisää laatupäällikköpalvelusta