Asiakastarina

Baltic Yachts – Uusien tuotantotilojen kemikaaliturvallisuuden huomiointi heti suunnitteluvaiheessa toi kustannustehokkuutta rakentamiseen

Vuonna 1973 perustettu Baltic Yachts tunnetaan ympäri maailman edistyksellisten komposiittirakenteisten jahtien johtavana rakentajana. Kun purjehdusalusten kaikkien osien valmistus päätettiin vuonna 2020 keskittää Pietarsaareen, aloitettiin tuotantohallin lisäosan suunnittelu. “Olen hyvin iloinen siitä, että ymmärsin ottaa Protectin konsultiksi heti suunnitteluvaiheessa. Näin tuotantotilojen kemikaaliturvallisuus on otettu huomioon heti alusta asti”, Baltic Yachtsin tuotantojohtaja Tommy Björklund iloitsee. Näin projekti sujui!

Tuotantotilojen kemikaaliturvallisuus on kriittinen osa Baltic Yachtsin toimintaa

Baltic Yachtsin modernien alusten rakentamisessa tuotantotilojen turvallisuus on yksi yrityksen prioriteeteista. Koska kevyiden ja kestävien komposiittimateriaalien käsittelyssä käytetään herkästi syttyviä materiaaleja ja yhdisteitä, on paloriskien ja räjähdysvaarallisten ilmaseosten huomioonottaminen äärimmäisen tärkeää. Kyseessä on suuri kokonaisuus, sillä palo- ja kemikaaliturvallisuuden hallinta ja riskien eliminointi lähtee ennen kaikkea rakenteiden, eri tilojen sijainnin sekä sähkö- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelusta.

Aiemmin työsuojelupäällikkönä toiminut Baltic Yachtsin tuotantojohtaja Tommy Björklund tiesi kokemuksesta, että tuotantotilojen kemikaaliturvallisuus kannattaa huomioida jo rakennuksen suunnittelussa. Siksi paloturvallisuus- ja ATEX-asiantuntijat tuotiin projektiin mukaan jo rakennushankkeen alkuvaiheessa.

– Tässä laajennuksessa halliin tulee monta erilaista toimintaa ja paljon erikoisvälineistöä. Rakennushanke on siis lähtökohtaisesti jo aivan erilainen kuin tavallisen hallin rakentaminen. Meillä tuotantoon liittyy komposiittia, hartsi, epoksi, liimat, pinnoitteet ja muut kemikaalit. Tunnistin heti alussa, että projekti tulee olemaan haasteellinen ATEXin ja paloturvallisuuden näkökulmasta, Björklund kertoo. 

Kuvateksti: Huipputason purjealusten komponenttien tuotantoon tarvitaan muun muassa konesali, puuosasto, laminointiosasto, pintakäsittelytilat ja erilaisia varastoja materiaaleille. Kaikki Baltic Yachtsilla tehdään taidokkaana käsityönä.

– Ei haluttu siihen tilanteeseen, että aletaan miettiä näitä asioita vasta, kun on jo valmista. Siksi Protectin asiantuntijat ovat erittäin arvokas apu koko suunnitteluvaiheessa. Protect otettiin mukaan hankkeeseen ensimmäisenä heti arkkitehdin jälkeen. Tämä on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin muutosten teko jälkikäteen, Björklund toteaa.

Valmiiden tilojen sähköjärjestelmien, rakenteiden tai ilmastoinnin muokkaaminen jälkikäteen onkin sekä haastavaa, aikaa vievää että kallista. Kemikaali- ja paloturvallisuussuunnitelmien laatiminen jo suunnitteluvaiheessa mahdollistaa, että tilat täyttävät turvallisuusvaatimukset heti rakennuksen valmistuessa.

– Meillä syntyy esimerkiksi erittäin hienoa pölyä ja erilaisia yhdisteitä jotka voivat syttyä herkästi. Toiminnassa on isoja palokuormia ja tarvitsemme erilaisia tiloja eri työvaiheisiin, Björklund toteaa.

– Emme halunneet lähteä hankkeessa liikkeelle väärällä jalalla. Olen kuullut rakennusprojekteista, joissa palo- ja ATEX-asioita ei ole otettu huomioon suunnitteluvaiheessa. Kun tilat ovat sitten olleet valmiita käyttöönottoon, on tietysti tullut haasteita vastaan vaatimustenmukaisuuden kanssa, Björklund kertoo.

Lue myös: Oikein tehty työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi auttaa parantamaan työturvallisuutta

Näin varmistettiin tuotantotilojen kemikaaliturvallisuus

  1. ATEX- ja paloturvallisuuden suunnittelu alkuun arkkitehdin luonnoksista

Kun arkkitehdin luonnokset laajennuksesta oli hahmoteltu, tuotiin Protect ja paloturvallisuuskonsultti mukaan projektiin.

– Saimme koottua tiimin, jonka kanssa yhteistyö toimii sujuvasti. Kaikki ovat tehneet hyvää yhteistyötä, mikä on toiminnan kannalta ehdoton vaatimus, Björklund kertoo.

  1. Tilojen kartoittaminen toiminnan ja kemikaalien kannalta

Herkästi syttyvien aineiden ja ilmaan haihtuvien yhdisteiden käyttö tilassa vaikuttaa muun muassa tilan rakenteisiin ja laitteistoihin, joten tilojen ja kemikaalien käyttö käytiin läpi tila tilalta.

  1. Tilaluokitusten teko ja vaihtoehdot suunnitteluun vaatimusten saavuttamiseksi

Protect laati tilaluokitukset, arvioi laitteiden vaatimustenmukaisuuden ja antoi suositukset vaihtoehdoista, joilla vaatimukset saavutetaan. Näiden pohjalta luotiin ohjeet mm. tilojen rakenteiden, sähköjen, ilmastoinnin, logistiikan, hygienian ja suojavälineiden käytön toteutukseen.

  1. Arkkitehtikuvien päivittäminen rakenteiden osalta 

Kun muut osapuolet tulivat mukaan projektiin, oli laajennuksen resepti valmis. Rakennusurakka voitiin aloittaa varmoina siitä, että suunnitellut tilat ovat vaatimustenmukaiset.

  1. Asiantunteva konsultointi tuo turvaa ja pitää dokumentaation kunnossa

Laajennuksen toteutusvaiheessa Protect on edelleen mukana palavereissa antamassa näkemyksensä epävarmoissa asioissa. Asiantunteva konsulttikumppani pitää myös dokumentaation kunnossa ja laatii projektin loppuvaiheessa asiaankuuluvat asiakirjat.

Tutustu myös: Kemikaaliluettelo ja altistumisen arviointi – lataa maksuton työtiedosto kemikaalien hallintaan

Protectista on muotoutunut Baltic Yachtsille luotettu HSEQ-kumppani, joka säästää omaa työaikaa 

Björklund kehuu yhteistyötä Protectin kanssa erittäin sujuvaksi. Tämä ei tullut kuitenkaan yllätyksenä. Yhteistyö Protectin kanssa ei nimittäin lähtenyt liikkeelle laajennuksen rakennusprojektista, vaan kumppanuus starttasi jo muutama vuosi aiemmin työturvallisuus- ja laatujärjestelmän parissa: Kun vakuutusauditoinnin yhteydessä nousi esiin puutteita ATEX-suunnitelmissa ja räjähdyssuojausasiakirjoissa, ryhdyttiin etsimään kumppania suunnitelmien ja asiakirjojen päivittämiseen. 

– Saimme vihiä, että Protect hoitaa näitä asioita osaavasti. Protectin toimitusjohtaja Pertti Salo päivitti ATEX-luokitukset ja räjähdyssuojausasiakirjat tällöin ajan tasalle, Björklund kertaa.

Nykyisen toiminnan ATEX-suunnitelman päivittäminen avasi Björklundin silmiä myös tämän laajennusprojektin kannalta, sillä muutosten teko jälkikäteen ei tuntunut mielekkäältä. Tuotantojohtaja kuvaileekin HSEQ-kumppania suureksi turvaksi, jonka puoleen voi kääntyä aina epävarmoissa tilanteissa.

– Tämä on todella haastava aihe, joka vaikuttaa suuresti meidän toimintaan. Tietysti työ voitaisiin tehdä myös sisäisesti, mutta sitten emme tekisi muuta työtä. Asiantunteva HSEQ-kumppani mahdollistaa, että voimme keskittyä ydinosaamiseemme, Björklund toteaa.

– Laajennusprojektin yhteistyö on ollut todella sujuvaa, mutta lisäksi heillä on paljon monipuolista kokemusta omaavia konsultteja, joiden puoleen pystymme kääntymään myös muissa asioissa, kuten erään materiaalin käyttäytymistä eri tilanteissa. Protectin laaja eksperttiverkko on tuonut meille näinkin lisäarvoa, kun meillä ei ole omia kemistejä talossa, Björklund kiittää.

Voimmeko auttaa tuotantotilojesi palo- ja kemikaaliturvallisuudessa?

 

Pertti Salo
Toimitusjohtaja
+358 44 0665 916
pertti.salo@protect.fi
LinkedIn-profiili

 

Kun suunnittelet uuden tuotantolaitoksen rakentamista ja tarvitset apua turvallisuuden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan ja ylläpitämiseen, olemme apunasi. Lue lisää turvallisuusjohtamisesta ja ulkoistetuista päällikköpalveluistamme ja varmista, että suojaustoimia sovelletaan oikeassa järjestyksessä. 

 

Lue lisää HSEQ-asiantuntijapalveluista

Tutustu PRO24-järjestelmään

Tutustu asiakirjojen laatimiseen

Lue lisää asiakirjojen ylläpidosta palveluna

Tutustu muihin asiakastarinoihimme