23.07.2018 Blogi

Turvallisuusajattelu osana opetusta

Kun turvalliseen työskentelyyn kasvetaan jo opiskeluaikana, turvallisuuskulttuurille on luotu vahva perusta vaiheessa, jolloin nuori siirtyy työelämään. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä sekä yhtymän johto, henkilöstö että opiskelijat ovat sitoutuneet vahvasti turvallisuusajatteluun.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän pääkampus sijaitsee Kokkolassa Torkinmäellä, mutta yhtymällä on sen lisäksi toimipisteitä lisäksi Terveystiellä, Perhossa, Kaustisella, Kälviällä ja Kannuksessa. Rakennusmassaa tällä hetkellä noin 70 000 k-m2. Henkilökuntaa on reilut 400 kokonaisopiskelijamäärän ollessa 3 500-4 000.

Protect on ollut tärkeässä asiantuntijaroolissa koulutusyhtymän rakentaessa turvallista työ- ja oppimisympäristöä.

PRO24 käytössä monipuolisesti

—Hyödynnämme laajasti PRO24-järjestelmää niin johtamisen työkaluna kuin apuvälineenä parantaa työn turvallista tekemistä, sanoo kiinteistöpäällikkö Petri Rintala, jonka vastuulla ovat muun muassa koulutusyhtymän työsuojelu- ja turvallisuusasiat.

Koulutusyhtymä otti PRO24-järjestelmästä ensimmäisenä käyttöön ilmoitustyökalun. Opettajat sekä muu henkilöstö voivat omilla tunnuksillaan tehdä kuvalla varustetun ilmoituksen vaikkapa tapaturmasta tai havaitsemastaan poikkeamasta. Sen jälkeen asian käsittely etenee prosessissa etukäteen määritellyllä tavalla.

Myöhemmin käyttö on laajentunut muun muassa riskienarviointiin, minkä lisäksi järjestelmässä ovat esimerkiksi sähköiset pelastussuunnitelmat kaikista kiinteistöistä.

—Henkilökohtaisella PRO24-järjestelmän turvallisuustyöpöydällä ovat kaikkien toimipaikkojen palo- ja pelastussuunnitelmat, räjähdyssuojausasiakirjat Atex-tiloista, kemikaaliluettelot, työsuojelun työpöytä, työriskien arviot, turvallisuusilmoitukset sekä kiinteistöille määrätyt kokoontumispaikat, Rintala kertoo.

Turvallisuutta on parannettu myös nimeämällä henkilökunnasta jokaiselle kiinteistölle oma tila- ja turvallisuusvastaava. Vierailijoitakaan ei ole unohdettu. Esimerkiksi tilojen ilmoitustaululta löytyy QR-koodeja, joista vieraat voivat ladata mobiililaitteeseensa pelastussuunnitelman.

Työsaleihin mentäessä ulkopuoliset henkilöt tunnistetaan samalla kun varmistetaan, että heillä on asianmukainen suojavarustus. Näin opiskelijat oppivat käytäntöihin, jotka nykyään kuuluvat teollisuuden turvallisuusprotokollaan.

Yleistä turvallisuutta on puolestaan parannettu valvontakameroilla, joita on asennettu lähinnä yleisiin tiloihin.

 Vieraat pystyvät lataamaan mobiililaitteeseensa pelastussuunnitelman QR-koodeista, joita löytyy esimerkiksi tilojen ilmoitustauluilta, Petri Rintala ja Pertti Salo kertovat.

Turvallisuustyö kertoo vastuullisuudesta

Turvallisuutta kehitettäessä Rintala korostaa uusien teknologioiden hyödyllisyyttä.

—Metallin äskettäin valmistuneessa oppimisympäristössä meillä on Dali-ohjattava valaistus, jolla voidaan viestiä esimerkiksi  hätätilanteessa, koska hälytysäänet eivät aina kantaudu työkoneista lähtevän melun läpi. Uusien ratkaisujen ansiosta meillä on jatkossa useita eri kanavia viestiä asioista.

Hänen mukaansa turvallisuuskulttuuri vaatii sitoutumista, pitkäjänteistä kehittämistä sekä asioiden viemistä käytäntöön monella eri tavalla.

—Yhteistyössä Protectin kanssa olemme saaneet turvallisuuden hyvälle tasolle, joten asioita voidaan viedä eteenpäin tasapainoisesti osa-alueittain. Olemme hakeneet ratkaisuja, joilla tapaturmia pystytään ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti tilanteessa, jossa tekijät eli opiskelijat ovat tekemisessään vielä varsin kokemattomia. Tämän lisäksi turvallisuuteen panostaminen työ- ja oppimisympäristössä on vetovoimatekijä, koska se viestii vastuullisuudesta, Rintala toteaa.