Opas

Arvioi ja luokittele räjähdysvaarat – Opas räjähdyssuojausasiakirjan laatijalle

Asianmukaisesti tehdyn räjähdyssuojausasiakirjan laatimisen edellytyksenä on räjähdysvaarallisten tilojen vaarojen arviointi. Riskienarviointiprosessi kulkee järjestelmällisesti vaarojen tunnistamisesta ja räjähdysvaarallisten vyöhykkeiden tilaluokitusten laatimisesta toimenpiteisiin vaarojen estämiseksi ja vaaran seurausten rajoittamiseksi.

Räjähdysvaaran arviointi tuleekin tehdä erikseen jokaiselle toiminnolle, mutta kuinka arviointi tehdään asianmukaisesti ja niin, että se täyttää kaikki vaatimukset?

Tässä oppaassa kerromme sinulle…

  • Mitä vaatimuksia räjähdyssuojausasiakirjan tulee täyttää?
  • Miten räjähdyssuojausasiakirja laaditaan? 
  • Kuinka teet räjähdysvaaran arvioinnin?
  • Miten luokittelet räjähdysvaaralliset tilat?
  • Riittääkö räjähdyssuojausasiakirja turvallisen työympäristön varmistamiseen?

Lataa opas

Lataa maksuton opas itsellesi alla olevan lomakkeen kautta.