12.09.2019 Blogi

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijatyössä tarvitaan muutakin kuin teoriaosaamista

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntija neuvoo, miten riskit minimoidaan käytännön tasolla

Kemian tekniikan insinöörin työ ja aihemaailma voivat kuulostaa monelle teoreettiselta ja vaikeaselkoiselta – ja teoriassa se voi sitä ollakin. Jotta teoreettista osaamista voidaan soveltaa käytäntöön, siihen tarvitaan henkilöitä, joilta löytyy kokonaisuuden hahmottamiskykyä, käytännön silmää ja kommunikaatiotaitoja. Protectilla työskentelevä Kadidja Sakoné on yhdistelmä näistä kaikista. Teoriaosaamisen lisäksi häneltä löytyy lattiatason työkokemusta kemian teollisuuden tuotantolaitoksesta toimimisesta sekä mielenkiintoa hakea ratkaisuja asiakkaiden erilaisiin haasteisiin.

—Olen henkilökohtaisesti nähnyt, miten tuotantolaitoksessa hoidetaan turvallisuuteen liittyviä asioita, ja mitä ne tarkoittavat työntekijöiden kannalta. Kemikaaliturvallisuuteen liittyvät asiat pitää huomioida työntekijöiden, ympäristön ja omaisuuden näkökulmasta.  Oikeanlaisella kemikaalien käsittelyllä ja varastoinnilla voidaan kemikaaleihin liittyviä riskejä vähentää merkittävästi, Sakoné kertoo.

Ajoissa tehty riskien arviointi säästää yllättäviltä kulueriltä

Tuotantolaitoksia rakennettaessa tai laajennettaessa kannattaa riskienarviointi tehdä jo ennen rakennustöitä. Tällöin riskit voidaan minimoida tai poistaa jo suunnitteluvaiheessa. Jälkikäteen tehtävät muutokset tulevat yleensä aina kalliimmaksi tai pahimmassa tapauksessa käyttöönotto voidaan jopa estää. Riskien arviointi pitää tehdä joka tapauksessa. Tästä syystä puhelu asiantuntijalle jo suunnitteluvaiheessa voi olla rahanarvoinen juttu. Asiantuntija osaa kertoa, millaisia turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia hankkeeseen voi liittyä.

—On valitettavaa, että joskus riskien arviointiin herätään vasta myöhäisessä vaiheessa. Jos esim. rakennustöitä tehdään harvemmin, on täysin ymmärrettävää, ettei kaikista lainsäädännöllisistä vaatimuksista olla edes tietoisia. Meidän tehtävänämme on ajaa asiakkaan etua ja selvittää nämä asiat hänen puolestaan.

Riskien minimoiminen tai poistaminen jälkikäteen

Riskien minimointi tai poistaminen jälkikäteenkin on mahdollista. Käytännössä tämä voi tarkoittaa jo pitkään toiminnassa olleita kohteita tai uusia, toimilupaa hakevia kohteita. Tyypillisiä tilanteita riskienarvioinnin käynnistämiseen voi olla laatusertifikaattien hakeminen, muutokset yritysjohdossa tai yrityksen myyminen uudelle omistajalle. Koskaan ei ole liian myöhäistä parantaa turvallisuutta.

Kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä asioissa on tärkeä tietää, miten kemialliset yhdistelmät käyttäytyvät muuttuvassa ympäristössä ja millaisia ratkaisuja näiden riskien minimoimiseksi on mahdollista tehdä. Ratkaisut tehdään aina paikka- ja tilannekohtaisesti ja asiakasta huolellisesti kuunnellen. Suunnittelun lähtökohtana on aina kustannustehokkaat sekä aikaa ja käyttöä kestävät ratkaisut.

—Parasta palautetta olemme saaneet asiakkailtamme siitä, kun tiukassa tilanteessa hoidamme asiat kuntoon tehokkaasti ja nopealla aikataululla. Kasvava asiantuntijajoukkomme kehittää koko ajan uusia ratkaisumalleja, jotka kumuloituvat asiakkaidemme hyväksi ennemmin tai myöhemmin.


 

”Tässä työssä yhdistyy hienosti insinööri- ja asiakaspalvelutyö. Saan tehdä asiakastyötä konkreettisesti asiakkaan luona ja olla avuksi hyvin monipuolisissa työtehtävissä. Kemikaaliturvallisuus linkittyy myös paloturvallisuuteen ja räjähdyssuojaukseen, jonka myötä aihepiiri ja ammattitaito kasvaa. Protectilla pystyn kehittämään omaa osaamistani laajasti. ”

Kadidja Sakoné
Turvallisuusasiantuntija
kadidja.sakone@protect.fi