14.10.2019 Blogi

Julkisten tilojen turvallisuus on hyvän yhteistyön summa

Julkisten tilojen turvallisuus on hyvän yhteistyön summa

Nykyteknologian avulla turvallisuutta pystytään lisäämään erilaisin teknisin keinoin. Valvontakamerat, automaattiset hälytysjärjestelmät ja sähköinen kulunvalvonta ovat näistä vain muutamia esimerkkejä.

Kuitenkin turvajärjestelmien taakse tarvitaan joukko ihmisiä, jotka suunnittelevat, hallitsevat ja ylläpitävät toimivia turvallisuusjärjestelmiä. Apuvälineet tekevät työn helpommaksi, mutta loppujen lopuksi ihminen on kuitenkin päävastuussa siitä, miten turvallisuus toteutuu.

Erkki Kerola on tehnyt pitkän uran Suomen Poliisin palveluksessa. Eläkkeelle jäätyään hän siirtyi asiantuntijatehtäviin Protectille. Hänen erityisosaamista ovat poliisi- ja viranomaisasiat, turvallisuuskoulutus ja tilaturvallisuus sekä tietosuoja- ja tietoturva-asiat.

Julkisten tilojen turvallisuuteen liittyvissä asioissa Kerola nostaa tärkeimmiksi tekijöiksi mm. kokonaisuudenhallinnan, sitoutuneen johtohenkilöstön ja tiiviin viranomaisyhteistyön. Turvallisuusastetta saadaan nostettua, kun vastuuhenkilöt ja viranomaiset hyödyntävät erilaisia teknologisia apuvälineitä. Teknologia on siis yksi osa turvallisuutta, mutta yksilöt voivat omalta osaltaan tehdä ympäristöstä turvallisemman omilla arkipäiväisillä toimillaan.

—Jokainen meistä voi itse vaikuttaa julkisten tilojen turvallisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. kulunvalvontalaitteiden oikeanlaista käyttöä ja hätäuloskäyntien pitämistä vapaana. Lisäksi tiloissa liikkuvien ihmisten havainnot ovat merkittävä osa turvallisuutta. Velvollisuutenamme on ilmoittaa mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä puutteista tai tavallisuudesta poikkeavasta ihmisten toiminnasta henkilökunnalle tai vakavammissa tapauksissa suoraan viranomaiselle.

Selkeytä vastuualueet ja ota kokonaisuus haltuun

Asioiden kokonaishallinta ja selkeiden vastuualueiden määrittäminen ovat hyvän turvallisuusjohtamisen perusta. Toimiva turvallisuusstrategia on sellainen, joka kulkee mukana sekä vastuuhenkilöiden että tiloissa työskentelevien ihmisten arjessa. Kun turvallisuuden ylläpito suunnitellaan järkevästi, sitä on myös helppo toteuttaa. Jos turvallisuusjohtaminen vaatii suurta ryhtiliikettä, työ kannattaa aloittaa nykytilanteen perusteellisella kartoittamisella kaikkien vastuuhenkilöiden kesken. Asiantuntijan avulla työssä päästään heti oikeille raiteille ja voimavarat osataan kohdistaa oikeisiin toimenpiteisiin.

—Ulkopuolinen taho voi auttaa ja ohjata suunnittelussa, mutta jokapäiväinen turvallisuus syntyy kuitenkin tilan vastuuhenkilöiden toimesta. Suunnitelmia voidaan tehdä vaikka kuinka paljon, mutta käytännön toteutus on se, mikä määrittää lopputuloksen, Kerola sanoo.

Valvo toimintaa, kouluta säännöllisesti ja tee säännöllistä viestintää

Turvallisuuteen liittyvien asioiden hoitaminen on jokapäiväistä työtä. Jotta turvallinen toiminta saadaan juurrutettua arjen toimintoihin, se vaatii säännöllistä kouluttamista, valvontaa ja viestintää. Vastuuhenkilöiden rooli on merkittävä. Kun vastuuhenkilöt pitävät kiinni vaatimuksista ja valvovat niitä, he viestittävät samalla sitä, että asia on tärkeä. Kouluttamalla muistutetaan mieleen jo opittuja asioita. Viestinnän avulla voidaan vaikuttaa paljon siihen, miten ihmiset suhtautuvat turvallisuusasioihin.

—Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat oikeastaan yksi kansalaistaito. Turvallisuudesta viestiminen voidaan tehdä positiivisessa hengessä, jolloin toiminnan jalkauttaminen on helpompaa. Jos lapsille kerrotaan tärkeistä asioista kannustavasti ja käytännön kautta, siitä muodostuu heille nopeasti automaattinen toimintatapa.

Tee viranomaisyhteistyötä

Viranomaisten resurssit yhteisharjoitusten järjestämiseen ovat rajalliset. Kuitenkin aktiivinen ja säännöllinen yhteydenpito ajankohtaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista viranomaisten suuntaan kannattaa. Kun viranomaisilla on hallussa ajankohtaiset, asianmukaiset ja päivitetyt tiedot, he pystyvät paremmin ennakoimaan tilanteen ja toimimaan nopeasti mahdollisissa hätätilanteissa.

— On hienoa, että älykkäät teknologiset ratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseksi. Protectin itse kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä PRO24 on tästä hyvä esimerkki. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme onkin tehdä jatkuvaa kehitystyötä uusien ratkaisujen löytämiseksi ja ennaltaehkäisevän työn tehostamiseksi, Kerola kertoo.

Kysy asiantuntijan vinkit turvallisuusjohtamiseen, viranomaisyhteistyöhön tai tilaturva-asioihin ja ota yhteyttä.

 


 

” Olen aina ollut kiinnostunut ennaltaehkäisevästä työstä. Protectin ajatusmaailman takana on helppo olla myös poliisina ja viranomaisena. Positiivista täällä työskentelyssä on se, että voin antaa osaamiseni ja työpanokseni 100% asiakkaan käyttöön ja hyödyksi.”

Erkki Kerola
Erityisasiantuntija
erkki.kerola@protect.fi