Asiakastarina

Nesteen terminaaleilla turvallisuus on ehdoton ykkösasia

Neste Oyj:n Suomen polttoainejakelu hoidetaan yhtiön jakelu- ja varastoterminaaleista eri puolilta Suomea. Terminaalitoiminnoissa turvallisuus on ykkösasia, ovathan kaikki terminaalit laajamittaisia vaarallisten kemikaalien käyttäjiä. Protect tuottaa Nesteen terminaaleille jatkuvasti ajantasaisena ylläpitopalveluna sisäisten  pelastussuunnitelmien sekä turvallisuusselvityksien päivitystarpeet vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) vaatimusten mukaisesti. Protect toimii toiminnanharjoittajan valtuuttamana toimijana suoraan valvovan viranomaisen, Tukesin, suuntaan suunnitelmien päivityksissä.

Neste Oyj:n Suomen terminaalitoimintojen päällikkönä ja toimintaperiaatevastaavana työskentelee Jani Rentola asemapaikkanaan Kokkola. Jakelu- ja varastoterminaalien lisäksi hänen vastuullaan ovat Nesteen operoimat hoitovarastot.

Suomessa terminaalitoiminnot keskittyvät muutamalle paikkakunnalle. Porvoon jalostamon lisäksi Nesteellä on jakelu- ja varastoterminaaleja Haminassa, Kokkolassa, Kemissä, Naantalissa ja Torniossa. Huoltovarmuustoimintaan liittyvät hoitovarastot sijaitsevat eri paikkakunnilla ympäri Suomen.

Palavien nesteiden ja kaasujen turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin oman haastavan lisämausteensa tuo terminaalien logistiikka, purku- ja täyttötilanteineen. Nesteen terminaaleilla lastataan päivittäin noin 500 säiliöajoneuvoyhdistelmää, näiden lisäksi operoidaan junavaunuja ja säiliöaluksia. Yksittäisinä lastaus- ja purkutapahtumina tämä tarkoittaa yli 5000 operaatiota per päivä.

– Turvallisuus on ansaittava joka päivä. Tällaisella toimialalla riskit onnettomuuksille ovat läsnä koko ajan ja meidän täytyy pystyä toimimaan turvallisesti päivittäin. Suunnitelmallisuus, ennakointi ja tietoisuus toiminnan riskeistä, onnettomuusmekanismeista sekä niiden synty- ja hallintakeinoista ovat merkittävässä osassa kokonaisturvallisuuden ylläpidossa. Turvallisuustyössä ja sen kehittämisessä konsernin omat HSEQ-toiminnot tukevat linjaorganisaatioita, mutta laaja-alaisen toimintakentän hallintaan asiantuntijakumppaneita tarvitaan täydentämään organisaatioiden omaa osaamista. Tähän löysimme yhteistyökumppanin Protectista, Jani Rentola kertoo.

 

QR-tagit kirsikkana kakun päällä

Yhteistyö Protectin kanssa käynnistyi aikoinaan sisäisistä pelastussuunnitelmista, joihin Protect tarjosi hyvän työkalun ja osaamisen. Nykyisin PRO24-järjestelmä on käytössä jokaisella toimipaikallamme. Järjestelmästä löytyvät pelastussuunnitelmien lisäksi turvallisuusselvitykset, joiden yhtenä tärkeänä osana ovat myös räjähdyssuojausasiakirjat. 

Turvallisuusselvitysten päivittäminen ja vieminen järjestelmään oli luonnollinen jatke Protect-yhteistyössä. Protect tarjoaa meille asiantuntijaosaamista myös suunnitelmien ylläpitopalveluna. He hoitavat myös raakadatan käsittelyä, tietojen syöttöä ja päivittämistä. Tämä luo meille aikasäästöä ja henkilöstö voi keskittyä omaan ydintekemiseensä, jotta turvallisuus muuttuu hyvistä suunnitelmista konkretiaksi siellä, missä itse työ tehdään. Samaan aikaan olemme voineet yhtenäistää käytäntöjä ja jakaa parhaita toimintatapoja eri toimipaikkojen välillä, Rentola kertoo.   

Rentola arvioi PRO24-järjestelmän kehittyneen entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Tablettimaisen näkymän ansiosta haluttuun osioon pääsee yhdellä klikkauksella, ja sähköisessä muodossa olevien tietojen päivittäminen sujuu helposti.

– Käyttäjäystävällisen työpöytänäkymän ansiosta kaikki dokumentaatio on helposti selattavissa ja löydettävissä. Esimerkiksi erilaisissa viranomaistarkastuksissa, auditoinneissa ja onnettomuusharjoituksissa tarvittavat dokumentit löytyvät PRO24 -järjestelmästä erittäin sujuvasti. 

Myös itse järjestelmään sisäänpääsy on tarvittaessa nopeaa ja vaivatonta, QR-tunnisteen skannaamalla pääsee näkemään kyseisen kohteen tietoja, kuten sammutuskortteja, kemikaalilistoja ja -käsittelyohjeita sekä hälytys- ja vaaratilanneohjeistuksia. Tällainen näkymä palvelee etenkin onnettomuustilanteissa, joissa aika on monesti kortilla. Tarvittavaa tilanneohjeistusta on saatavilla lähes välittömästi, Rentola kiittelee. 

 

Lue lisää HSEQ-asiantuntijapalveluista

Tutustu PRO24-järjestelmään

Tutustu asiakirjojen laatimiseen

Lue lisää asiakirjojen ylläpidosta palveluna

Katso muita asiakastarinoitamme